دفاع از دستاوردهای دموکراتیک، رسالت اجتماعی آزادیخواهان است
دفاع از دستاوردهای دموکراتیک، رسالت اجتماعی آزادیخواهان است

دفاع از دستاوردهای دموکراتیک، رسالت اجتماعی آزادیخواهان است

 
 
 
در بحرانی‌ترین وضعیت خاورمیانه، بن‌بستِ سیاسی نیروهای فاشیسم دولتی و شکستِ بنیاد‌گرایی لجام‌گسیخته به سردمداری نظام هژمونیک سرمایه‌داری جهانی، اثبات‌گر این حقیقت انکار‌ناپذیر است که استقرارِ دموکراسی رادیکال در بحرانی‌ترین منطقه‌ی جهان، تمامی معادلات و توازنات پلید این نیروهای اشغالگر را برهم زده‌است. شکوه و تجلیِ مقاومت خلقی در روژآوای کوردستان، الگوی نوینِ حیاتی‌ سیاسی‌ست. حیاتی که در آن همبستگی نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه، شیوه‌های مرسوم سیاست را که همواره در پی مشروعیت‌بخشی به سرکوب، اشغال و تجاوز است را به چالش کشانیده‌است. کوردستان که به درازای تاریخِ پلشتیِ ظهور پدیده‌ی نامشروعِ فاشیسم و نژاد‌پرستی دولتی، تا به امروز همواره میدان‌گاه تاخت‌و‌تاز و قربانی اصلی قلمروگشایی آن بوده‌است، اینک به عنوان یگانه‌ روحِ بیدار مقاومت، خردِجمعی آزادی‌خواهی و شکوهِ انقلاب دموکراتیک خاورمیانه، نه تنها مظلوم و قربانی همیشگی نخواهد بود، بلکه تاریخ نوینی از مقاومت و مبارزه‌ای دموکراتیک را نیز رقم زده‌است. ورود متجاوزانه‌ی نیروهای نظامی ترکیه و اشغال نظامی شهر جرابلس در روژآوای کوردستان به بهانه‌ی مقابله با تروریسم، هم نمونه‌ای بارز از شکست سیاسی و برهم خوردن معادلات و توازناتی‌ست که نه تنها ترکیه بلکه بیشتر نیروهای فاشیسم منطقه‌ای را دچار سردرگمی سیاسی نموده و هم تداوم سیاستِ توحش ترکیه‌ی داعش‌محور است. نمودِ بارزِ تروریسم دولتی به بهانه‌ی مقابله با تروریسمِ خود‌ساخته در پی سرکوب و اشغال سرزمینی‌ست که انقلاب دموکراتیک آن حاصل جانفشانی فرزندانِ انقلابی تمامی بخش‌های کوردستان است. در این میان مداخلات و تجارت سیاسی آمریکا در منطقه که همواره تحقق منافع خویش را در تعمیق بحران و فرسایش نیروهای درگیر دانسته و در تایید و مشروعیت‌بخشی به این تجاوزِ آشکار، نقشی موثر ایفا می‌نماید، گویای این واقعیت است که خشونت، اصرار بر سرکوب و گسترشِ تجاوز دولتی، یگانه‌ سلاح و بخشی از موجودیت و خصلتِ غیردموکراتیک این نظام سیری‌ناپذیرِ بازار سود و سرمایه‌ی جهانی‌ست. هر یک از کشورهای اشغالگر کوردستان و در رأس آن ترکیه نیز از پیروان بی‌چون و چرای نظامی گشته‌اند که در آن کوردستان و تضعیف مقاومت خلقی آن، نقطه‌ی مشترک تمامی سیاست‌ورزی‌های متجاوزانه‌ی آنها‌ست. از بارزترین نشانه‌ی این درماندگی سیاسی ترکیه‌ی کودتازده، شتاب‌زدگی در سیاست‌های داخلی و خارجی، مجبوریت در برقراری هم‌پیمانی‌های شکننده با فاشیسم منطقه‌ای، تداوم تحمیل انزوای رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان و ممانعت از هرگونه ارتباط و اطلاع از وضعیت وی و نیز حمله به دستاوردهای خلقی در سوریه را می‌توان برشمرد. تجاوزِ آشکار ترکیه به شهر جرابلس، تجاوز به پیروزی‌ها و دستاوردهای نیروهای دموکراتیک شمال سوریه و نیز تمامی کوردستان است. اینک صیانت از مقاومت روژآوا به ویژه مقابله‌ی عملی نه تنها یک تعهد و رسالت اجتماعی و میهن‌دوستانه‌ی تمامی هم‌وطنان کوردستانی به شمار می‌رود، بلکه اثباتی راستین بر حیات و هویت ملتی‌ست که در آن با برخورداری از وجدان بشری و خردِ سیاسی، حاضر به پذیرش متجاوز و اشغالگر در سرزمین شهیدان و پیکار‌گران راه آزادی و دموکراسی نخواهد بود.
   بر همین مبنا ما نظام جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان KODAR، ضمن محکومیت این تجاوزِ دولت فاشیست ترکیه به شهر جرابلس، حمایت عملی خویش را از مقاومت نیروهای دموکراتیک شمال سوریه اعلام داشته، از تمامی نیروهای دموکراتیک و آزاد‌ی‌خواه، احزاب سیاسی، آحاد جامعه‌ی شرق کوردستان، فعالین اجتماعی و سیاسی ایران و شرق کوردستان، روشنفکران، وکلا، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان به ویژه زنان و جوانان خواستاریم که ضمن اتخاذ موضعی انقلابی در راستای محکومیت این تجاوز و حمایت از مقاومت دموکراتیک، به شیوه‌ای انقلابی، حمایت و ایستار عملی خویش را نشان دهند.
 
ریاست مشترک شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ــ کودار
پنجم شهریورماه 1395

  1. 8. 2016

 

مطالب مرتبط