دو تن از رفقایمان را قبلا شهید اعلام کرده بودیم، شهید نشده اند
 دو تن از رفقایمان را قبلا شهید اعلام کرده بودیم، شهید نشده اند

 دو تن از رفقایمان را قبلا شهید اعلام کرده بودیم، شهید نشده اند

 

بیانیه تکمیلی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

همچو حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) در تاریخ 04 / 08/ 2021 بنا به تحقیقات اولیه، طی بیانیه‌ای اعلام کرده بودیم که دو تن از رفقایمان به نام‌های «محسن قادری» با کد سازمانی «شاهین بوکان» و «ادریس فقهی» با کد سازمانی «آریو سنه» به شهادت رسیده‌اند. پس از تحقیقات لازم و تلاش‌های فراوان، مشخص شد که «رفیق آریو سنه» به شهادت نرسیده بلکه درحالی که مجروح بوده، به اسارت نیروهای اشغالگر رژیم ایران در آمده. همچنین رفیق «شاهین بوکان» در سلامت کامل به گروهی از رفقای گریلاهایمان ملحق شده است.

بدنبال کمین‌گذاری از سوی نیروهای اشغالگر سپاه پاسداران ایران در منطقه‌ای در بوکان، بخاطر شرایط حساس و دشوار امنیتی و عدم‌ دسترسی فوری به تیم رفقای گریلایمان در آن منطقه، پیشتر در مورخه  04 / 08/ 2021 اعلام کرده‌ بودیم که هر دو رفیقمان «شاهین و آریو» به شهادت رسیده‌اند. پس از رسیدن رفیق شاهین به گروه گریلاهایمان در سلامت کامل و انجام تحقیقات گسترده، مشخص شد که رفیق آریو سنه هم درحالی که به شدت مجروح بوده به اسارت نیروهای اشغالگر رژیم ایران درآمده و هم‌اکنون در بازداشتگاه بسر می‌برد. لذا رژیم را در زمینه حفظ سلامت جسمانی رفیق آریو سنه مسئول می‌دانیم.

ضمن احترامات فائقه انقلابی نسبت به خانواده‌های محترم هر دو رفیق گرانقدرمان «شاهین بوکان و آریو سنه» و خلق مبارزمان، از ایشان عذرخواهی می‌کنیم. امیدواریم که در سراسر زندگی مملو از مبارزه‌شان دارای صبر و تحمل وافر بوده و موفقیت و پیروزی را برایشان مسئلت داریم.

بخاطر عدم تنویر برخی جوانب واقعه درگیری در بوکان، تحقیقات حزبمان در خصوص آن واقعه هنوز ادامه دارد و درصورت نیاز نتایج آن را به اطلاع عموم خلق و خانواده‌های محترم خواهیم رساند. همچو حزب و مبارزان فدایی راه آزادیخواهی سوگند یادمی‌کنیم که تا تحقق آرزوهای خلقمان، شهدا و جنبش آزادیخواهی، مبارزاتمان را هرچه استوارانه‌تر ادامه دهیم.

 

حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

19/10/2021

https://pjak.eu/ku/%d8%b4%db%95%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%db%95%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a6%d8%a7%d8%b1%db%8c%db%86-%d9%81%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%da%af%db%95%d9%84-%d9%88-%da%a9%db%86/

مطالب مرتبط