رهبر آپو، خلق‌کورد و گریلا روشنگر راه خلق‌ها هستند
رهبر آپو، خلق‌کورد و گریلا روشنگر راه خلق‌ها هستند

رهبر آپو، خلق‌کورد و گریلا روشنگر راه خلق‌ها هستند

۲۲ سال از اسارت رهبر آپو و توطئه بین‌المللی گذشت. این توطئه در راستای ازمیان‌برداشتن رهبر آپو، خلق‌کورد و دستاوردهای شهدای راه آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی صورت گرفت، اما در سایه رنج بی‌پایان شهیدان،‌ مقاومت رهبر آپو و خلق فداکارمان، تاکنون توطئه‌گران به اهداف خویش نرسیده‌اند.

۲۲ سال اسارت رهبر آپو در امرالی و سیستم ظالمانه آن که از سوی ابرقدرت‌های جهان اداره می‌گردد، از سوی خلق کورد و خلق‌های تحت ستم خاورمیانه دیگر قابل‌تحمل نیست. فداکاری خلقمان در حمایت از رهبر آپو در قیام سوم اسفند ۱۳۷۷ شرق کوردستان با تقدیم دهها شهید به اثبات رسید. رهبر آپو نیز با پاسخ به این فداکاری خلقمان و فدایی‌گری شهدا، راه حیات آزاد و دموکراتیک را با ارائه پارادایم نوین خویش تحت عنوان «تمدن دموکراتیک ـ اکولوژیک و آزادی زن» که مسیر آزادی را گشوده، ارج‌نهاده و برای همیشه پایدارساخته‌اند. سه‌گانه مقاومت رهبر آپو، خلقمان و گریلا امروزه در سایه رنج‌های بی‌شائبه رهبر آپو و خون شهدای گرانقدر، روشنگر راه خلق‌های خاورمیانه و جهان گشته. در خاورمیانه امروزه جنگ جهانی سوم در مراحلی خطرناک ادامه دارد و موجودیت خلق‌ها را مورد هدف قرار داده. در سایه رهنمون‌های رهبری، امروزه مقاومت‌های دموکراتیک و برحق خلق‌ها با محوریت زنان نور امید را بر قلوب خلق‌های منطقه با پیشاهنگی کوردها و کوردستان، تابانده. سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک و ملت دموکراتیک که از جانب رهبر آپو در پاسخ به توطئه بین‌المللی و سیستم ظالمانه امرالی بعنوان برنامه راه مبارزات به خلق‌ها ارایه گشته، نه تنها خلق‌های هر چهاربخش کوردستان بلکه خلق‌های خاورمیانه را به سمت اتحاد و مبارزه مشترک سوق داده. این راه، خیانت‌کاران را بیش از پیش مأیوس ساخته زیرا حمایت ملل را به خویش جلب نموده. چه‌بسا در سطح جهان مملو از جنگ و نسل‌کشی قدرت‌طلبان و دول، این تنها جنبش آزادیخواهی خلق‌کورد است که به عناصر نابودگر «دولت، قدرت و پول» مبتلا و تسلیم نشده. هکذا تمامی مبارزات برحق رهبری و جنبش،‌همانا نجات دادن جامعه و اکولوژی از چنگال بی‌رحم «دولت و قدرت» است.

پارادایم دموکراتیک رهبر آپو بنیانی مدرن برای شروع حیاتی نوین در سراسر جهان و رهایی از جنگ‌زدگی می‌باشد. رژیم‌های ترکیه و ایران با هوس‌های هژمونی جهانی سه‌گانه نحسی هستند که کوردستان و خاورمیانه را بیش از سایر نقاط جهان به محل جنگ و نسل‌کشی مبدل ساخته‌اند. این حقیقت انکارناپذیر است که این جهان جنگ‌زده به‌دنبال یافتن رهبر آزادیخواه و حقیقی خود می‌گردد و در سایه فدایی‌گری خلقمان و مبارزات نیروی گریلا بر بنیان اندیشه‌های رهبری در امرالی،‌ چشم‌های جهانیان تازه بروی خورشیده برآمده از امرالی گشوده شده. دشمنان اما تاب تحمل این حقیقت جهانی را ندارند و مسلما حملات دیوانه‌وار ترکیه و سرکوب‌گری‌های رژیم ایران آخرین دست‌وپا زدن‌های آنها در منجلاب جنگی است که خود و هم‌صفتان جهانی‌شان ایجاد ‌کرده‌اند. مانیفست رهبر آپو درواقع با هدف و آرزوی رهایی خلق‌ها از گرفتاری در باطلاق ترکیه و هژمونی جهانی است. لذا خلق‌های تحت ستم منطقه بیش از هر زمان دیگر به وجود رهبر آپو نیاز دارند.

همچو جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه آزادیخواهی، بویژه شهدای سوم اسفند، توطئه بین‌المللی توطئه‌گران، بویژه حملات دولت و ارتش اشغالگر ترکیه به منطقه گاره را محکوم می‌کنیم. این حملات تداوم نسل‌کشی علیه خلق‌کورد و جنبش آزادیخواهی است، ولی نیروی گریلا با حمایت‌های بی‌بدیل خلقمان همانند سابق این مرحله از توطئه و جنگ را نیز ناکام خواهد گذاشت. تنها ضامن ناکام‌گذاشتن دشمن و آزادی همزمان رهبر آپو و خلق‌مان، اتحاد خلق و گریلا با راهکار قیام خلقی و مبارزه گریلایی می‌باشد. امروزه هم کوردستان و هم خاورمیانه به این اتحاد و پیشاهنگی، نیرومندانه‌تر از گذشته نیاز دارد. لذا از تمامی آزادیخواهان، اقشار مبارز، میهن‌دوست، زنان، جوانان، کارگران، روشنفکران و تمامی توده‌های تحت‌ستم دعوت بعمل می‌آوریم که در کارزار «نابودی فاشیسم، آزادی رهبر آپو» بصورت گسترده مشارکت نمایند. تنها راه، آزادی جامعه است و معمار حقیقی این آزادی رهبر آپو هستند، پس آزادی رهبر آپو آزادی ملتمان است.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

۱۴-۰۲-۲۰۲۱

مطالب مرتبط