روزنامه‌نگاری کُردی آپویی با مبارزه و انقلاب کردستان درآمیخته است
روزنامه‌نگاری کُردی آپویی با مبارزه و انقلاب کردستان درآمیخته است

روزنامه‌نگاری کُردی آپویی با مبارزه و انقلاب کردستان درآمیخته است

بیانیه کمیته رسانه‌های آزاد پژاک

روزنامه‌نگاری کُردی ۱۲۴ سال را پشت سر گذاشت و امروز روزنامه‌نگاری آزاد که با انقلاب، آزادی و دموکراسی برای خلق کُرد درآمیخته بزرگ‌ترین میراث جنبش آپویی است. امروز درحالی ۱۲۴امین سالگرد روزنامه‌نگاری کُردی جشن گرفته می‌شود که کردستان با حملات بی‌رحمانه و جنگ نابرابر از جانب دشمنان خلقمان روبروی پرمخاطره‌ترین تهدیدها قرارگرفته. بخش رسانه‌های پژاک در مسیر ترویج روزنامه‌نگاری آزاد با خواست آزادی برای خلق کورد هر دو رسالت را یکی ساخته و پیشبرد می‌دهد. روز روزنامه‌نگاری کوردی را به خلق آزادیخواه و جامعه روزنامه‌نگاری آزاد کردستان تبریک می‌گوییم.

۱۲۴ سال پیش در ۲۲ آوریل ۱۸۹۸ نخستین روزنامه تحت نام «کردستان» منتشر و میراثی عظیم برجای گذاشت. بخش روزنامه‌نگاری کُردی و جامعه روزنامه‌نگاران کُرد هم همانند خلق تحت ستم کورد با فشارها، سرکوبگری‌ها و کشتارگری‌های فاشیسم دشمنان کردستان روبرو است. روزنامه‌نگاران روشنفکر و آزادیخواه کورد در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق کماکان با زندان، شکنجه و خفقان روبرو هستند. رژیم ایران هرگونه روزنامه‌نگاری آزاد را منع و نوعی از روزنامه‌نگاری مزدور و سرسپرده را در راستای اهداف فاشیستی خود و با هدف پیشبرد سیاست آسمیلاسیون خلق‌ها بویژه خلق کورد ترویج می‌دهد و تحمیل می‌نماید. روزنامه‌نگاری آزاد کُردی به آزادی آموزش به زبان مادری کُردی نیاز دارد که کماکان از جانب ایران با راهبرد آسمیلاسیون روبروست و ترکیه بطور کامل آن را ممنوع اعلام کرده. به همین دلیل رسالت رونامه‌نگاری کُردی با انقلاب کردستان درآمیخته و در سایه رشد روزنامه‌نگاری آزاد جنبش آپوئی، گامی در مسیر مدرنیته دموکراتیک و روشنگری آن برداشته شده است.

امروز آنچه در جهان تحت عنوان روزنامه‌نگاری بی‌طرف و لیبرال تبلیغ می‌گردد، تنها هدفش منفعل‌ساختن جماعت‌های آزادیخواه و دموکراسی‌طلب برای تغییر جهان ستم سرمایه‌داری است. ترویج نوعی از روزنامه‌نگاری فاشیستی و شوون از سوی اشغالگران کردستان کماکان به طرز بی‌رحمانه‌ای ادامه دارد. خط‌مشی روزنامه‌نگاری رژیم‌های حاکم بر کوردستان بر پایه سیاست آسمیلاسیون جهت نابودی فرهنگ و زبان کُردی تعریف می‌گردد و بر بنیان زورگویی ملی‌پرستانه روز به روز اختاپوس‌وار به جامعه آزادیخواه حمله‌ور می‌شود.

در ایران قوانین رسانه‌ای به نفع هوس‌های ظالمانه رژیم حاکم تنظیم شده و مبتنی بر زور و فشار است. ارعاب، شکنجه، زندان و ترور از روش‌های فاشیسم ایران علیه هر طیف روزنامه‌نگاری تحولخواه و دموکراسی‌طلب است. از این حیث ایران به زندان بزرگ روزنامه‌نگاران آزاد مبدل گشته و در زمینه آزادی رسانه‌ها بدترین جایگاه را در میان کشورهای جهان داراست.

از غربت‌اللی ارسوز که بدست فاشیسم ترکیه ترور شد تا قتل‌عام ۸۳ روزنامه‌نگار آزاد در ۲۵ سال پیش در شهر هولیر اقلیم جنوب کردستان و نیز شهدای روزنامه‌نگاری چون «شهید ریبین بوکان»، «شهید رامان جاوید» و «شهید سیروان ناری» میراثی از روزنامه‌نگاری آزاد با خط‌مشی روشنفکری مبتنی بر آزادی و دموکراسی برای خلق کورد ترویج یافته است و خط مشی روزنامه‌نگاری آزاد در پژاک امروز مدیون زحمات و رنج‌های بی‌شائبه ریبین‌ها و رامان‌ها است. خط روزنامه‌نگاری آزاد پژاک اجازه نخواهد داد که کرامت روزنامه‌نگاری کُردی زیرپا گذاشته شود.

بزرگترین میراث ترویج‌یافته جنبش آپویی در روزنامه‌نگاری و رسانه آزاد کُردی، به اوج رساندن رسانه آزاد زنان است که همگام با آفرینش شخصیت و جامعه زن آزاد شکل گرفته و نام اولین زن انقلابی شهید یعنی «غربت‌اللی ارسوز» که به دست فاشیسم ترکیه به شهادت رسید، یادآور انقلاب رسانه‌ای برای زنان است.

همچو کمیته رسانه‌های آزاد «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ۱۲۴امین سالگرد روزنامه‌نگاری کُردی را به روزنامه‌نگارانی که علیه بی‌عدالتی و برای تحقق آزادی مبارزه می‌کنند، تبریک می‌گوییم. به یمن چنین روزی خواهان آزادی رهبر آپو که در جهت پایه‌گذاری صحیح‌ترین سیستم و ذهنیت رسانه آزاد رنج‌ها کشیدند، هستیم. همه روشنفکران و روزنامه‌نگاران آزادیخواه را فرامی‌خوانیم که برای ترویج روزنامه‌نگاری آزاد و دموکراسیخواه به موازات ترویج زبان کُردی که لازمه جدایی‌ناپذیر آن است، بکوشند و در برهه کنونی که ترکیه به جنگ بی‌امان علیه نیروی گریلا دست زده، در بیان حقایق برای خلقمان کوشا باشند. روزنامه‌نگاری کُردی بخاطر اشغال کردستان و تحت‌ستم بودن خلق کورد، خارج از عمل به رسالت‌های انقلابی که اخلاقی و سیاسی است، وظیفه‌ای دیگر پیش رو ندارند. روزنامه‌نگاری کُردی یکی از ارکان اساسی مبارزه برای آزادی و دموکراسی است. راه روزنامه‌نگاری آزاد کُردی، راه مبارزه رهایی خلق است و به پیروزی خواهد رسید.

 

کمیته رسانه‌‌های آزاد پژاک

۲۲-۰۴-۲۰۲۲

 

مطالب مرتبط