روزنامه‌نگاری کُردی لازم است آزاد و دمکراتیک باشد
روزنامه‌نگاری کُردی لازم است آزاد و دمکراتیک باشد

روزنامه‌نگاری کُردی لازم است آزاد و دمکراتیک باشد

بیانیه کمیته رسانه‌های آزاد پژاک

۱۲۵ سال از چاپ و انتشار نخستین روزنامه کُردی گذشت. امروز حوزه گسترده روزنامه‌نگاری کُردی یک تاریخ پر افتخار و پرفراز و نشیب را جشن می‌گیرد و برای ترویج آزادی و دمکراسی از میراث عظیم خویش صیانت می‌نماید. «کمیته رسانه‌های آزاد حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» روز روزنامه‌نگاری کُردی را تبریک می‌گوید.

پس از گذشت ۱۲۵ سال از روزنامه‌نگاری کُردی امروز این حوزه به مرتبه‌ای رسیده که در راستای خدمت به حفظ موجودیت خلقمان در برابر نسل‌کشی‌های گسترده دول حاکم بر بخش‌های کردستان، بی‌وقفه مبارزه و فعالیت می‌نماید. ترویج روزنامه‌نگاری آزاد برای خدمت به رشد ذهنیتی خلق‌ها در کردستان و خاورمیانه یکی از وظایف حوزه روزنامه‌نگاری کُردی است. این حوزه پرمخاطره‌ترین ادوار را در برابر دول فاشیست و اشغالگر کردستان، طی نموده است. بی‌شک بخش «رسانه‌های آزاد پژاک» که روزنامه‌نگاری آزاد را ترویج و نهادینه می‌سازد، علی‌رغم کاستی‌ها و خطرات در ایجاد یک ذهنیت مبتنی بر دمکراسی و مبارزه، نقشی تعیین‌کننده داشته است. در کانون این مبارزه نیز آزادی خلق کُرد از چنگال نسل‌کشی فرهنگی قراردارد. امروز خلق‌ آزادیخواه و دمکراسی‌طلب کُرد و جامعه روزنامه‌نگاران در چارچوب جنبش آزادیخواهی‌شان شهدایی نیز تقدیم نموده و راه دشوار آزادی را هموار ساخته‌اند.

چاپ نخستین‌روزنامه کُردی تحت نام «کُردستان» در ۲۲ آوریل ۱۸۹۸ امروز زمینه‌های رشد فکری و آگاهی در جامعه کُردی را ارتقاء داده است. حوزه روزنامه‌نگاری کُردی نیز به موجب سیاست‌ها و استراتژی‌های دشمن برای تداوم نسل‌کشی علیه خلقمان، دچار گسترده‌ترین هجوم‌های نابودگرانه شده. فشار و سرکوب‌های دول اشغالگر حاکم بر چهاربخش کردستان جامعه روزنامه‌نگاران کُردی را به ترویج روزنامه‌نگاری انقلابی و مبارزه‌گر آموزش داده است. سالانه در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق فعالان عرصه روشنفکری و روزنامه‌نگاری با بازداشت، شکنجه و سرکوب روبرومی‌گردند. در این میان، ایران و ترکیه مدام در نابودی حوزه روزنامه‌نگاری کُردی کوشابوده‌ و دست به جنایات بی‌شماری هم زده‌اند. امروز متأسفانه در مناطق تحت کنترل «حزب پ.د.ک» با مرکزیت هولیر، روزنامه‌نگاران زیادی که علیه اشغالگری‌ها و جنایات ترکیه صدایشان را به گوش جهانیان رسانده‌اند در زندان‌ها بسرمی‌برند.

بی‌شک یکی از وظایف روزنامه‌نگاران کُرد، مبارزه علیه نظام‌های فاشیستی حاکم برکردستان است تا اجازه ندهند صدای خلق‌کُرد خفه گردد. امروز به یمن گسترش انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» جامعه کُرد و ایران به جنب‌وجوش وافر جهت کسب آزادی دست زده‌است. نظام فاشیستی و توتالیتر ایران صدای روزنامه‌نگارانی چون «نیلوفر حامدی» را به دلیل انتشار خبر قتل حکومتی ژینا امینی به زیان دستگاه ظلم و بیداد خویش می‌بیند. یک انقلاب بیش از هرچیز به حوزه روزنامه‌نگاری آزاد و دمکراتیک نیاز دارد. انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی» نیز امروز برای اجرای عدالت و دمکراسی و کسب پیروزی خلق‌ها و ملیت‌های ایران نیاز به اجرای عدالت و قانون در حق روزنامه‌نگاران آزاد دارد. لازم است امروز خیابان و عرصه روشنفکری جامعه به صیات کامل از این حوزه بپردازد و زمینه آزادی روزنامه‌نگاران دربند را نیز مهیاسازد.

کمیته رسانه‌‌های آزاد «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن تبریک مجدد به خلق کُرد و جامعه روزنامه‌نگاران آزاد و دمکراسیخواه، ترویج ذهنیت آزادیخواهی در مسیر مدرنیته دمکراتیک را بسیار حیاتی می‌شمارد. آزادی روزنامه‌نگاران زندانی نیاز به مبارزه همگانی جامعه ما دارد. امروز جنبش آپویی همانگونه که توانسته فلسفه و شیوه مبارزه‌گری «ژن، ژیان، آزادی» را عملا ترویج دهد، موفق‌ گشته که بر پایه مدرنیته دمکراتیک نیز فرهنگ و ذهنیت روزنامه‌نگاری آزاد و دمکراتیک را ارتقاء دهد. روزنامه‌نگاری کُردی با انقلاب کردستان و آزادی زنان درهم آمیخته و به مبارزات گسترده‌تر و جسورانه‌تری نیاز دارد. همانطور که تاکنون روزنامه‌نگاری انقلابی، آزاد و دمکراتیک جنبش ما به مبارزاتش ادامه‌داده، از این پس نیز با اتحاد و همبستگی با خلقمان به راه مبارزه برای آزادی خلقمان ادامه خواهیم داد.

کمیته رسانه‌های آزاد پژاک

۲۲ آوریل ۲۰۲۳

مطالب مرتبط