روژئاوا، سنگر مقاومت کل کوردستان است
روژئاوا، سنگر مقاومت کل کوردستان است

روژئاوا، سنگر مقاومت کل کوردستان است

به مناسبت سالگرد انقلاب 19 جولای غرب کوردستان(روژئاوا)، سفری به این بخش کوردستان داشتیم
تا پیام حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) را به عموم خلق مبارزمان در غرب
کوردستان برسانیم. درود و ابراز حمایت همه جانبه خلق شرق کوردستان و پژاک
را به آنها رساندیم. آنهم در مراسم به خاک سپاری شهدای YPG در شهر قامیشلو.
همزمان با ایام سالگرد انقلاب غرب کوردستان، یورش نیروهای چته موسوم به
جبهه النصر به غرب کوردستان تشدید یافت. غرب کوردستان این روزها صحنه
مقاومتی بی نظیر در برابر این چته های وابسته به القاعده است. این چته ها
توسط برخی نیروهای منطقه ای نظیر ترکیه و کشورهای عربی و نیز حمایت کشورهای
ابرقدرت جهانی سازماندهی میشوند. علت این مسئله این است که خلق کورد در غرب
کوردستان با پیشبرد مدلی پیشرو از دموکراسی خلق، سکان هدایت انقلابهای
مردمی خاورمیانه را در دست گرفته است. به گونه ای که میتوان گفت نبض آزادی
و دموکراسی اینک در غرب کوردستان میزند. مناطقی نظیر سری کانی در غرب
کوردستان جبهه تقابل دموکراسی راستین و نیروهای منفعت طلب و غارتگر است. در
چنین شرایطی باید شدیدترین انتقادات را متوجه اتحادیه اروپا و آمریکا نمود
که چرا در مقابل وحشیگریهای جبهه النصر که وابسته به سازمان تروریستی
القاعده است سکوت کرده اند. چرا وقتی کوردها قربانیان تروریسم میباشند زبان
در کام این دولتها خشک میشود و نمیچرخد؟! پیداست که نیروهای مداخله گر
جهانی با این سکوت و حمایت ضمنی خود از چته های تروریست القاعده ای، هیچ
رهاوردی برای خاورمیانه و کوردها ندارند. رهاورد آنها جبهه النصری است که
کارشان دزدی و تجاوز و غارت است. آنها نیروهایی ارتجاعی هستند که از اسلام
تنها ریش و ظاهری دروغین را به ارث برده اند و رفتار و برخوردشان هیچ
ارتباطی با اسلام ندارد. مشتی دزد و چته که توسط دولتهای منطقه اجیر شده
اند. بویژه آنکه ترکیه به طور آشکار تانک و توپ در اختیار این چته ها قرار
میدهد تا دستاورد خلق کورد در غرب کوردستان را از میان بردارد. متاسفانه
برخی جریانات کوردی نیز در خدمت این مورد قرار دارند. بویژه برخی احزاب
چندنفری که در هولیر اقامت میکنند و از طریق کانالهای دروغ پراکنی زاگرس و
رووداو تلاش میکنند مقاومت عظیم واحدهای دفاعی خلق (YPG) را ضعیف نمایند و
ایستار انقلابی خلقمان در غرب کوردستان را بی تأثیر نمایند. این جریانات
ظاهرا کورد که هویتشان دلار و منافع گروهی است، تاب دیدن این را ندارند که
خلقمان در غرب کوردستان مدل دموکراتیک خود را طرح و اجرا میکند و به این
نوع جریانات که دنبال اربابی کردن هستند هیچ نیازی ندارد. در عوض، YPG
نیرویی تماما مردمی و مستقل است. با ایمان به پیروزی و جسارتی که برای دفاع
از خلق کورد و آزادی سرزمین کوردستان دارد، یگانه نیرویی است که در غرب
کوردستان به گونه ای فدایی در میدان مبارزه حضور دارد. سایرینی که در رسانه
هایی مغرض و شایعه پراکن صحبت میکنند حتی جسارت نمیکنند به غرب کوردستان پا
بگذارند و از راه دور به تماشا نشسته اند چه برسد به دفاع از کوردستان! با
همه این احوال، پیداست که چنین عناصر مغرضی که پشت به نیروهای خارجی و
ضدکورد بسته اند راه به جایی نخواهند برد. بخصوص اینکه اخیرا تلاشهای احزاب
و سازمانهای کورد هر چهار بخش کوردستان جهت تشکیل کنگره ملی کورد به اوج
رسیده و نشستهای مهمی نیز ترتیب داده اند. این همگرایی نوید آنها را میدهد
که در آینده ای نزدیک حمایت همه جانبه ای از مبارزات آزادیخواهانه خلقمان
در همه بخشهای کوردستان و بخصوص غرب کوردستان صورت گیرد. چیزی که در غرب
کوردستان به عینه قابل مشاهده است این است که مرزها از سمت جنوب کوردستان
مسدود شده اند! گویی دستی پنهانی میخواهد خلق این بخش کوردستان را از دیگر
بخشها جدا کند و در میان مشکلات اقتصادی تحت فشار قرار دهد تا به قولی
تنبیه شوند و انقلاب را به دلخواه این دستهای پنهان انجام دهند نه بر مبنای
ارزشهای آزادیخواهانه و دموکراتیک. از همه توجه برانگیزتر این است که برخی
عناصر کورد اهل جنوب کوردستان در میان صفوف چته های القاعده که به غرب
کوردستان حمله میکنند حضور دارند! آنها نیز به فتوای چته های اسلامگرا علیه
کوردها لبیک گفته اند و آمده اند تا خون خلق خود را غرب کوردستان بریزند.
ترکیه به این چته ها توپ و تانک و پول و همه نوع تسلیحاتی داده، صرفا جهت
آنکه از مدل خودمدیریتی غرب کوردستان ممانعت به عمل آورد. اما در مقابل همه
این موارد شور و شوق خلقمان در غرب کوردستان برای دفاع از دستاوردهایش
بسیار جالب توجه است. در این برهه ی تاریخی به راستی وظیفه هر کورد میهن
دوست و تمام احزاب و سازمانهای کورد است که به حمایت همه جانبه از خلقمان
در غرب کوردستان بپردازند. به ویژه آنکه امروز، غرب کوردستان سمبل مقاومت و
آزادیخواهی کل کوردستان است. بنابراین رفتارهای سیاسی مغرضانه در قبال
انقلاب غرب کوردستان امری ناپذیرفتنی است و بایستی محکوم شود. همچنین
عملکرد اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر نیروهایی که از مبارزه با تروریسم حرف
میزنند اما در مقابل تجاوز تروریست های القاعده ای به غرب کوردستان سکوت
کرده اند، زیر سوال رود.

 ريوار آبدانان
 

مطالب مرتبط