ریاست مشترک پژاک با حزب دموکرات کوردستان، دیدار کرد.
ریاست مشترک پژاک با حزب دموکرات کوردستان، دیدار کرد.

ریاست مشترک پژاک با حزب دموکرات کوردستان، دیدار کرد.

در مورخه‌ی 11/01/2017 سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)همراه با هیئتی از اعضای این حزب با هدف دیدار و تبادل نظر با اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات کوردستان، دیداری را در مقر حزب دموکرات در کویه انجام دادند که از جانب این حزب مورد استقبال قرار گرفتند.
این دیدار در چارچوب گام برداشتن در راه نیل به سیاست‌های راهبردی حزب حیات آزاد کوردستان ، مبنی بر همگرایی و اتحاد احزاب شرق کوردستان(روژهلات کوردستان) و بستر‌سازی برای برساخت جبهه‌ی همسوی کورد صورت پذیرفت.
در این راستا گفتگو و تبادل آرا، در فضایی صمیمانه و با هدف همگرایی و انتقال تجربیات میان اعضای هر دو حزب و با محوریت آسیب‌‌شناسی دال‌های وجودی انفکاک میان احزاب و نیروهای سیاسی فعال در شرق کوردستان(روژهلات کوردستان) صورت گرفت. در این راستا راهکار‌های نظری برون رفت از وضعیت موجود مورد بحث قرار گرفت.
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات کوردستان(پژاک) در بخشی از این دیدار خاطر نشان کرد که انفکاک‌ها و گسست‌های فکری و عملکردی رویداده میان احزاب در نتیجه‌ی پیش‌فهم‌ها و پیش‌انگاره‌هایی است که با واقعیت وجود احزاب و جامعه‌ی مخاطب شرق کوردستان فاصله معنامندی دارد.
او در ادامه تاکید کرد که در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای در حال گسترش است، ما باید وظیفه‌ و رسالت تاریخی و انقلابی خود را در قبال خلق خود به جای آوریم. این امر جز با تلاش در راه همفکری و همپوشانی در حوزه‌های فکری و عملی نمی‌توان بر آورده گردد.
در ادامه مصطفی مولودی معاون دبیر کل حزب دموکرات کوردستان گفت وضعیت موجود سیاسی تمامی احزاب باید بر سر یک هدف و آرمان فراحزبی اتحاد و عمل نمایند. او در ادامه انکارگری را یکی از مشکلات پیش‌روی حوزه‌ی سیاسی کوردستان دانست. و تاکید کرد که هیچ شخص و حزبی توانایی انکار جایگاه و دست‌یافت‌های سیاسی-اجتماعی احزاب فعال در شرق کوردستان و بخصوص حزب پژاک را در میان آحاد مردم دارا نمی‌باشد، چرا که این موضوع با واقعیت موجود سیاسی در تضاد است.
در پایان گفتگو اعضای، دو حزب بر این امر اتفاق نظر داشتند که کنش انکارگرانه‌ی موجود، حاکم بر برخی از احزاب یکی از آسیب‌های بنیادین حال حاظر حوزه‌ی سیاست است. و باید این کنش انکارگرانه را به گفتمانی انتقادی بدل نمود. چرا که در این صورت است که توانایی برقراری مناسبات و همکاری‌های سازنده‌ برای مقابله با دشمنان مشترک پدید می‌آید.
0x2a8142
untitled
untitled

مطالب مرتبط