زمان و مکان فعالیتهای پژاک خارج از کشور بمناسبت پنجمین سالگرد 19 اردبیهشت
زمان و مکان فعالیتهای پژاک خارج از کشور بمناسبت پنجمین سالگرد 19 اردبیهشت

زمان و مکان فعالیتهای پژاک خارج از کشور بمناسبت پنجمین سالگرد 19 اردبیهشت

بە تمامی دوستان و آزادیخواهان و کوردهای خارج از کشور!

همانطور کە آگاهید رژیم فاشیستی و خونخوار جمهوری اسلامی ایران در سحرگاه نهم ماه می سال 2010 میلادی، مصادف با 19 اردبیهشت 1389 شمسی، 4 تن از انقلابیون خلق کورد و اعضای حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) و یک فعال سیاسی فارس را اعدام کرد. در پنجمین سالگرد این جنایت، کمیتەهای پژاک در خارج از کشور به‌ منظور گرامیداشت یاد و خاطرە این عزیزان و نیز در اعتراض بە سیاستهای پلید و ضدبشری جمهوری اسلامی ایران، فعالیتهایی اعم از راهپیمایی، میتینگ، سمینار، مراسم یادبود و توزیع اعلامیە انجام خواهند داد. از تمامی خلق کورد و آزادیخواهان و بشردوستان خارج از کشور انتظار داریم کە مشارکت در این فعالیتها را وظیفە انسانی و میهنی خود دانسته‌ ، تا بتوانیم همصدا بانگ اعتراض خود را بە گوش همه‌ جهانیان برسانیم.

 

زمان و مکان فعالیتها:


نروژ
راهپیمایی و گردهمایی
زمان: روز جمعە 08.05.2015
ساعت: 16:30
مکان:
اسلو – مقابل ایستگاه قطار مرکزی اجتماع کردە و سپس بە سوی پارلمان نروژ راهپیمایی خواهیم کرد
شمارە تلفن: 004790998476


سوئد
راهپیمایی و گردهمایی
زمان: روز شنبە 09.05.2015
ساعت: 12:00
مکان:
استکهلم – در میدان هومله‌گوردن گردهم آمدە و سپس راهپیمایی بە طرف سرگلس توری و گردهمایی در آنجا
SERGELS TORG بسوی HUMLEGARDEN
شمارە تلفن: 0046700463031

فنلاند
گردهمایی
زمان: روز شنبە 09.05.2015
ساعت: 14:00
مکان: مقابل ستوکمان، مرکز شهر هلسینکی
تلفن: 00358466263000


دانمارک
سمینار
زمان: روز یکشنبە 10.05.2015
ساعت: 13:00
مکان: مرکز فرهنگی کورد در شهر کپنهاگ
Dansk Kurdiskkultur Center, Retortvej 45 2500 Valby
تلفن: 004571457833


بلژیک
گردهمایی
زمان: روز شنبە 09.05.2015
ساعت: 15:00
مکان:
بروکسل، مقابل پارلمان اروپا
Place du luxemburg 1050 ixel
تلفن: 0032458831436


بریتانیا
سمینار
زمان: روز یکشنبە 10.05.2015
ساعت: 13:30
مکان:
Glasgow City UNISON, 84 Bell Street G1 1LQ
تلفن: 00447542161600


آلمان
مراسم یادبود
زمان: روز شنبە 09.05.2015
ساعت: 15:00
مکان: مرکز فرهنگی کورد در شهر کلن
Zenhtster.5-7
51063 Mulheim
تلفن: 00491777113181


استرالیا
سمینار
زمان: روز یکشنبە 10.05.2015
ساعت: 17:00
مکان:
Melbourne
36 Fawkner Rd Pascoe Vale
تلفن: 0061470280716


همچنین روز هشتم ماه می، جوانان زاگرس در نقاط مختلف چندین شهر سوئد اعلامیەهایی در رابطه‌ با شهدای 19 اردیبهشت و در راستای محکوم کردن سیاست اعدام رژیم جمهوری اسلامی در ایران بە زبان سوئدی توزیع خواهند کرد.

مطالب مرتبط