زنان‌شرق

زنان‌شرق

نوزدهمین شماره‌ی مجله‌ی زنان شرق ارگان رسمی کژار(جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان) منتشر گردید. این شماره با محوریت واکاوی کارویژه‌ی زنان ایران در تحولات سیاسی- اجتماعی پدید آمده در انقلاب خلق‌های ایران سال ۱۳۵۷ است.
برای دانلود مجله لطفا در اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط