زیلان وژين: مبارزات و سیاست مشترک و ملی، شرق کوردستان آزاد و دموکراتیک را ایجاد می‌گرداند
زیلان وژين: مبارزات و سیاست مشترک و ملی، شرق کوردستان آزاد و دموکراتیک را ایجاد می‌گرداند

زیلان وژين: مبارزات و سیاست مشترک و ملی، شرق کوردستان آزاد و دموکراتیک را ایجاد می‌گرداند

زیلان وژین، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان «پژاک» در برنامه‌‌ی هفتگی خط سوم شبکه‌ی تلویزیونی آرین گفت: مشارکت فعالانه‌ی زنان در  کنفراس رایزنی ملی شرق کوردستان نشان از اراده، باور و نظرات زنان در رابطه با اتحاد ملی داشت. اتحاد زنان و جوانان تاثیر بسیار مثبتی در اتحاد ملی دارد.
زیلان وژین: کنفرانس در مرحله‌‌ای تاریخی برگزار شد که از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. مشارکت بیشتر احزاب شرق کوردستان و فعالان سیاسی، مدنی و… در کنفرانس مشورتی ملی شرق کوردستان نقطه‌ای مثبت و تاثیرگذار بود. خلق کورد در تغییر و تحولات ایران نقش اساسی و اصلی دارد. بدون خلق کورد هیچ تغییر و تحول دموکراتیکی در ایران صورت نمی‌گیرد. تغییر در ماهیت رژیم و قانون اساسی  جهت  برآورده شدن مطالبات و خواست‌های خلق‌ها از اساسی‌ترین اهداف هستند. در چنین وضعیتی، دیدگاه‌های که منافع حزب را اساس و در اولویت قرار می‌دهند، بمانند سدی‌ در برابر اتحاد ملی هستند. کنگره‌ی ملی کوردستان در راستای منافع خلق کورد جهت ایجاد هماهنگی و همفکری در میان احزاب و جریان‌های شرق کوردستان تلاش می‌کند. این کنفرانس تاثیر بسزای در مبارزات و سیاست مشترک خلق کورد دارد. چنین شیوه مبارزاتی در تغییر و تحولات و توازنات سیاسی ایران برای تحقق اهداف موثر واقع می‌گردند.
وژین در ادامه افزود: کنگره‌ ملی کوردستان برای ما از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و مبارزات ما در راستای اتحاد ملی در کنگره‌ی ملی تداوم می‌یابد. ما بر نیرو و توان خود باورمندیم. بر این باوریم که بدون اتحاد ملی مسئله‌ی شرق کوردستان حل نخواهد شد. اتحاد ملی می‌تواند همگرایی و همبستگی را ایجاد و بر تمام هجوم‌های استعمارگرایانه در کوردستان خاتمه دهد. در این راستا ما بر پروژه‌ی ۱۰ ماده‌ای پژاک برای ایجاد شرق کوردستان آزاد و دموکراتیک اصرار و تاکید می‌نمایم. همچنین در‌های این پروژه‌ نیز بر هر انتقاد و نظری برای نیرومندی و عملی شدن آن باز می‌باشد.
زیلان وژین به وظایف و نقش احزاب در عرصه‌ی عمل بعد از این کنفرانس اشاره و خاطر نشان ساخت: باید بر مسئولیت‌های تاریخی خود آگاه و وظایف خود را در عرصه‌ی عمل اجرایی نمایم. باید پس از این کنفرانس بر اتحاد ملی تاکید بیشتری داشت. لازم است در عملی کردن تصمیماتی که گرفته شده تلاش بیشتری نمود. سیاست ملی در برابر استعمارگری رژيم استعمارگر ایران امری الزامی‌ست.
همچین وی به وظایف دیگر اعضا و مشارکت کنندگان کنفرانس اشاره و گفت: دیگر اعضا از تجریبات تاریخی برخودار می‌باشند. به همین دلیل می‌توانند نقش بسزای در ایجاد اتحاد ملی داشته باشند. با موضع، مبارزات و تلاش‌های فراوان می‌توانند تاثیر گذارباشند. لازم است دیگر اعضا مشارکتی فعالانه‌تر داشته و خود را در نهادهای جداگانه سازماندهی نمایند.
ریاست مشترک پژاک در پاسخ به سوال چرا برخی از احزاب با رژیم استعمارگر ایران که شرق کوردستان را تحت استعمار خود درآورده مذاکرات انجام می‌دهند اما در کنفرانس مشورتی ملی شرق کوردستان مشارکت ننموده و با احزاب دیگر شرق کوردستان نیز مذاکراتی مبنی بر ایجاد اتحاد ملی و احزاب انجام و مشارکت نمی‌نماید، گفت؟ هر مذاکره و دیدار دیپلماتیکی با هر نیرو یا حزب و یا هر رژیم و حکومتی باید بر اساس چاره‌یابی حل مسئله خلق کورد انجام گیرد. چنین سیاست و عملی از سوی برخی از احزاب تاثیرات منفی بر جامعه کوردستان دارد. درهای دیپلماتیک بر هر جریان، حزب و هر نیروی می‌تواند باز باشد اما در صورتی که توافقاتی دموکراتیک بر اساس منافع خلق کورد انجام گیرد. مشارکت ننمودن در چنین کنفرانسی و تلاش نکردن برای اتحاد ملی مشکل و مسئله‌ای اساسی است. چنین سیاستی جنگ داخلی را به میان می‌آورد. خلق کورد نیز باید بر انتقادات خود مبنی بر اتحاد احزاب تاکید و اصرار ورزد.
زیلان وژین ریاست مشترک پژاک در پایان برنامه در مورد تاثیرات اتحاد جوانان و زنان گفت: زنان با پیشاهنگی می‌توانند نقش بسزا و ثاثیرات بسیاری در احزاب برای اتحاد ملی داشته باشند. زنان و جوانان با مشارکت در تمامی عرصه‌های مبارزاتی می‌توانند بر اتحاد ملی احزاب فشار بیشتری وارد نمایند. مشارکت فعالانه‌ی زنان در این کنفراس نشان از اراده، باور و نظرات زنان در مورد اتحاد ملی داشت. جوانان نیز باید با مبارزات خود به اهرم فشاری برای اتحاد احزاب شرق کوردستان و آگاه نمودن احزاب از وظایف تاریخی‌شان مبدل شوند.
 
 

مطالب مرتبط