سالگرد تاسیس پ.ک.ک همه ساله جشن پیروزی‌های کسب‌شده خلق کُرد است
سالگرد تاسیس پ.ک.ک همه ساله جشن پیروزی‌های کسب‌شده خلق کُرد است

سالگرد تاسیس پ.ک.ک همه ساله جشن پیروزی‌های کسب‌شده خلق کُرد است

بیانیه پژاک

 

مبارزات فدایی «حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)» تحت رهبری رهبر آپو ۴۴ سال را پشت سر گذاشت و با کسب پیروزیهای زیاد دیگری در سال جاری وارد ۴۵امین سال می‌گردد. سالگرد تاسیس پ.ک.ک همه ساله جشن پیروزی‌های کسب شده خلق کُرد است و مبارزات گریلایی هر ساله دستاوردهای زیادی برای خلقمان به ارمغان آورده. این مبارزات به یمن رنج‌های رهبر آپو و شهدای راه آزادیخواهی امروز بیش از پیش خلق کُرد را به آزادی نزدیک‌تر ساخته.

در سایه ظهور پ.ک.ک و رهبر آپو، خلق‌کُرد توانسته با عبور از سیاست‌های نسل‌کشانه دشمن راه آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی را با عزم راسخ طی‌نماید. خلق کُرد که در چنگال بزرگترین نسل‌کشی دشمن قرارداشت، امروز به پیشاهنگ مبارزات آزادیخواهانه خلق‌های تحت ستم مبدل گشته و راه مبارزاتی خلق‌های تحت ستم خاورمیانه بیش از پیش هموار گشته. مبارزات پ.ک.ک اثبات نمود که خلق‌های منطقه لایق برخورداری از خط‌مشی مدرنیته دمکراتیک در برابر مدرنیته سرمایه‌داری هستند و با اتحاد و همبستگی می‌توانند راه صعب و دشوار آزادی را تا سرمنزل مقصود طی نمایند.

مبدل‌شدن پ.ک.ک به یک الگوی بی‌بدیل مبارزه‌گری در منطقه اساسا حماسه دوباره‌زیستن خلق کُرد و رسیدن به اوج فدایی‌گری و فداکاری است. امروز، بهار خلق‌ها در سایه حضور رهبر آپو و پ.ک.ک نویددهنده احیای یک تاریخ مبارزاتی پرشور است که طلیعه آن در هر چهاربخش کردستان به عینه مشاهده می‌گردد.

مبارزه برای آزادی زنان آن هم در خاورمیانه‌ای که از سوی قدرت‌ها و نظام‌های مرتجع منطقه‌ای دچار ذلت‌بارترین حیات گردانده شده‌اند، در سایه رهبریت رهبر آپو و فدایی‌گری هزاران مبارز زن با تمام قدرت شکل گرفته. هزاران شهید زن در راه دشوار آزادی طی‌ طریق نموده‌اند تا امروز در هر چهاربخش کردستان جنبش «ژن، ژیان، آزادی» اقصانقاط میهن را درنوردد و حتی در کشوری چون ایران مایه امید به آزادی گردد. امروز زنان به نیروی اصلی مبارزه علیه فاشیسم و نسل‌کشی دشمن مبدل گشته‌‌اند و زمینه‌های ظهور تمدن دمکراتیک را هموار ساخته‌اند.

تمامی خلق‌های خاورمیانه در برهه حاضر در همه زمینه‌ها از نتایج پربار مبارزات پ.ک.ک و رهبر آپو بهره‌مند می‌گردند و همگان شاهد دستاوردهای مثبت و تاثیرگذار آن بر جنبش‌های آزادیخواهی منطقه هستند. خلق‌ها و جوامعی که بدست نظام سرمایه‌داری به لبه پرتگاه رسانده شده بودند، امروز در سایه مبارزات گریلایی نسبت به احیای راه آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی امیدوار گشته‌اند. از شکست داعش گرفته تا مبارزه علیه فاشیسم ترکیه، فدائیان خلق کُرد با رهبریت رهبر آپو سرمشق پرمعنای راه مبارزه‌گری شده‌اند. در مرحله کنونی، کاروان این مبارزه‌گری در ایران نیز تاثیرگذار شده و قافله‌سالار آن زنان غیور و مبارز هستند.

از امرالی گرفته تا اقصانقاط هرچهاربخش کردستان، خلقمان در برابر فاشیسم و ستمگری دشمن از مبارزات بی‌شائبه رهبر آپو نیرو و توان می‌گیرد. همچنین دوستان انترناسیونالیست خلق‌کُرد در سراسر جهان از روشنفکران گرفته تا آکادمیسین‌ها و زنان آزادیخواه به حمایت از رهبر آپو و جنبش آزادیخواهی کُرد می‌پردازند و بر حقانیت مبارزات خلقمان اصرارمی‌ورزند.

«حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن تبریک ۴۴امین سالگرد تاسیس پ.ک.ک به رهبر آپو، خانواده‌های شهدا، خلق فداکارمان و تمامی آزادیخواهان، از همه جوانان، زنان، روشنفکران و آزادیخواهان شرق کردستان و ایران دعوت بعمل می‌آورد که سال مبارزاتی پیش‌رو را به سال آزادی همه خلق‌ها در برابر فاشیسم مبدل سازند. آزادی خلق کُرد در خاورمیانه به معنای آزادی همه خلق‌های تحت ستم است و در سایه مبارزات بی‌امان خلق میهن‌دوستمان راه تحقق آزادی و دمکراسی گشایش یافته و بیش از پیش به آزادی نزدیک شده‌ایم.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۲۶-۱۱-۲۰۲۲

مطالب مرتبط