سرهلدان چیا: حمایت از روژاوا و گام‌های عملی در تمامی عرصه‌ها تنها راه پیروزی است

سرهلدان چیا: حمایت از روژاوا و گام‌های عملی در تمامی عرصه‌ها تنها راه پیروزی است

عضو مجلس پژاک به توطئه‌ی حملات‌ دولت فاشیست ترکیه به روژاوا، اهداف این جنگ و موضع خلق کورد در وضعیت کنونی پرداخت.
سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان«پژاک» در برنامه‌ی هفتگی هِلی‌سه از تلویزیون آرین گفت:« حضور فعال خلق کورد در تمام عرصه‌ها و حوزه‌ها بر مبنای پشتیبانی‌ از روژاوا شانس زنده‌ ماندن را بیشتر می‌نماید و نبود گام‌های عملی به معنای قتل‌عام فیزیکی می‌باشد».
سرهلدان چیا در ابتدا به مبارزه و مقاومت خلق کورد و مبارزان درود و یاد و خاطره‌ی شهدای حملات اخیر دولت ترکیه به روژاوا را گرامی داشت و گفت: لازم است در موقعیت کنونی جوانان هر چهار بخش کردستان بخصوص شرق میهن در جبهه‌ی مقدم در مقابل دولت فاشیست ترکیه آماده و فرد فرد کورد در تمامی عرصه‌ها حضوری فعالانه در مقابل دیکتاتوری اردوغان و دولت استعمارگر ترکیه داشته باشد. در شرایط کنونی سکوت و نبود حضوری فعالانه به معنای از میان رفتن و مبارزه به معنای پیروزی است. شعار “یا پیروزی یا پیروزی” با مبارزه به ارمغان می‌آید. پشتیبانی و گام‌های عملی در تمامی عرصه‌ها از شمال و شرق سوریه تنها راه پیروزی است.
وی در مورد نقش شخصیتها و باورمندان آئینی و مذهبی در موقعیت فعلی گفت: دشمنان خلق کورد و دیکتاتوری اردوغان تحت لوای اسلام و دین هر گونه قتل‌عامی را مشروع می‌نمایند. پشتیبانی‌ شخصیت‌های آئینی و مذهبی نشان از پیشاهنگی این قشر می‌باشد و لازم است خود را سازماندهی نموده و تداوم دهنده‌ی راه شیخ سعید پیران، شیخ محمود برزنجی و قاضی محمد باشند.
سرهلدان چیا در مورد پشتیبانی‌های به‌ عمل‌آمده از سوی خلق کورد در هر چهار بخش کردستان به خصوص شرق کردستان گفت: حمایت‌های شکوهمندانه‌ای صورت گرفت. این پشتیبانی‌ها نشان از هشیاری و آگاهی خلق کورد از موقعیت کنونی است. هم‌چنین حمایت‌ خلق‌مان در شرق کردستان از روژاوا به معنای گسترش انقلاب  در هر چهار بخش کردستان از لحاظ سیاسی، امید و شور و هیجان انقلابی، اتحاد، ایستار و مقاومت در برابر نیروهای هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. نباید سنگر خیابان حتی برای یک روز خالی گردد؛ خالی شدن سنگر خیابان به معنای جای‌گرفتن دشمن در این سنگر است.
چیا در ادامه در رابطه با توطئه و طرح این جنگ در روژاوا خاطرنشان ساخت: توطئه‌ی جنگ در روژاوا تنها مختص به یک بخش از کردستان نیست بلکه توطئه‌ای در راستای نسل‌کشی تمام خلق کورد می‌باشد. توطئه‌ی ۹ اکتبر سال ۱۹۹۹ که علیه رهبر آپو انجام گرفت هم اکنون نیز در جریان و تدوام دارد. انتخاب چنین روزی و ساعت ۱۶ عصر که همزمان با هجوم دولت ترکیه به عفرین است در واقع تلاش برای نابودی دست‌آوردهای خلق‌ها در شمال و شرق سوریه می‌باشد.
سرهلدان در رابطه با دلیل اصلی این جنگ گفت: دولت-ملت‌های منطقه بخصوص دولت ترکیه به ابزاری برای اجرایی نمودن طرح‌های نظام سرمایه‌داری بر مبنای تعمیق جنگ و بحران در خاورمیانه مبدل گشته‌اند. نظام سرمایه‌داری و نیروهای هژمونیک منطقه‌ای و جهانی در این توطئه نقش دارند. مدل ملت دموکراتیک آلترناتیوی در برابر دولت‌-ملت می‌باشد. هراس نظام سرمایه‌داری و دولت‌-ملت‌ها از چاره‌یابی مشکلات و بحران‌های خاورمیانه و جهان با پیشرفت و توسعه‌ی نظام کنفدرالیسم دموکراتیک در خاورمیانه می‌باشد. نظام کنفدرالیسم دموکراتیک مدل و سمبل آشتی و همزیستی مسالت‌آمیز خلق‌ها است. هضم ننمودن و عدم پذیرش نظام کنفدرالیسم دموکراتیک دلیل این توطئه می‌باشد.
سرهلدان چیا به موضع سازمان‌ملل و حقوق‌بشر و… در این جنگ و نسل‌کشی پرداخت و گفت: دموکراسی شرق یا همان اروپا دچار شکست شده‌ و سازمان‌ملل و  حقوق‌بشر که بر مبنای دولت‌-ملت‌ ایجاد گشته‌ دیگر نقش و کارکرد خود را از دست داده است. سازمان‌‌ ملل سازمان خلق‌ها نیست بلکه سازمان دولت‌‌ها است. در این سازمان تنها منافع دولت‌ها مدنظر قرار گرفته می‌شود و توجهی به منافع و مصالح خلق‌ها نمی‌شود و به قتل‌عام و کشتار آنان نیز اعتنایی نمی‌شود.
طرح و توطئه‌ی جنگ در روژاوا، قتل‌عام تمامی خلق کورد را دومینووار در پیش گرفته است.
عضو مجلس پژاک در مورد موضع خلق کورد گفت:« در موقعیت کنونی باید گام‌های عملی برداشته شود. خلق کورد دارای نیروی نظامی و سیاسی است که می‌تواند در برابر هر هجومی پاسخ راسخ دهد. به همان اندازه که حملات در روژاوا دشوار می‌گردد به همان اندازه نیز بر سطح مقاومت و مبارزات افزوده می‌شود.» و در ادامه افزود: مرحله‌ی نوینی از مبارزات خلق کورد آغاز شده است. خلق کورد یک آکتور اساسی در خاورمیانه است که در راستای استیفای حقوق مشروع خود سیاست و  مبارزه و فعالیت می‌نماید. اگر جنگی در کردستان روی دهد، خلق کورد با تمام نیرو و توان خود در میادین نبرد آماده‌ی پیکار می‌باشد. از سوی دیگر نیروی وجدانی و اخلاقی خلق‌های جهان پشتیبان خلق کورد بر مبنای چاره‌یابی حل مسئله‌ی کورد هستند.
سرهلدان چیا در پایان برنامه در مورد خطر قتل‌عام خلق کورد در شرایط فعلی خاطر نشان ساخت: به همان اندازه که خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه در این جنگ در کنار مبارزان شمال سوریه مشارکت نمایند به همان اندازه نیز از دست‌آوردهای دموکراتیک دفاع خواهد شد. سهل‌انگاری در چنین مقطعی به معنای از میان رفتن به صورت فیزیکی است. در این راستا لازم است تمام خلق کورد و احزاب از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک وارد عمل شده و از نظر نظامی در میدان مبارزه و جنگ حضور یابند. حضور فعال در تمام عرصه‌ها و حوزه‌ها شانس زنده‌ ماندن را بیشتر می‌نماید و نبود گام‌های عملی به معنای قتل‌عام فیزیکی می‌باشد.
 
 
 

مطالب مرتبط