«شرط پایان جنگ منطقه، پایان توطئه علیه رهبر آپو و خلق‌کورد است»
«شرط پایان جنگ منطقه، پایان توطئه علیه رهبر آپو و خلق‌کورد است»

«شرط پایان جنگ منطقه، پایان توطئه علیه رهبر آپو و خلق‌کورد است»

مبارزات خلق‌کورد و خلق‌های منطقه با حمایت آزادی‌خواهان جهان برای آزادی رهبر خلق‌کورد، رهبر آپو در بیست‌ودومین سال اسارت رهبری در جزیره امرالی، ادامه دارد. در آستانه فرارسیدن ۲۲امین سالروز توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه که علیه رهبر آپو، خلق‌کورد و خلق‌های تحت ستم صورت گرفت، حمایت‌های آزادی‌خواهان و روشنفکران در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه کشورهای عربی و اروپایی، به اوج رسیده است. حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) قویا ضمن محکوم‌کردن توطئه بین‌المللی، اعلام می‌دارد که امروز بیش از هر زمان دیگر برای دستیابی ملل تحت ستم به آزادی با پیشاهنگی رهبر آپو مهیاست.

در حالی ۲۲‌امین سالروز توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو و خلق کورد فرامی‌رسد و بار دیگر از قیام سوم اسفند ۱۳۷۷ یادی حماسی می‌کنیم که در سایه مبارزات برحق، نستوه و فداکارانه رهبر آپو در امرالی علیه سیستم انزوای مطلق، مبارزات شرق کوردستان نیز ادامه دارد. به اندازه‌ای که توطئه، بین‌المللی هست و به تبع آن، سیستم امرالی هم یک سیستم طراحی شده بین‌المللی می‌باشد، در همان وسعت نیز مبارزات و حمایت‌ها از رهبر اوجالان نیز قویا جهانی و بین‌المللی گشته است. این وسعت از آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی بر ضد ذهنیت منحوس توطئه‌گر و سرمایه‌دارانه، در چارچوب کمپین «شکستن انزوا و آزادی رهبر اوجالان» سال‌هاست مرزهای کوردستان و خاورمیانه را درنوردیده و نحله‌های آن در کشورهای عربی، اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان به رشد و نمو رسیده است. اگر ۲۲ سال پیش چهار بخش کوردستان در محکومیت اسارت رهبر آپو در کنیا و انتقال ایشان به امرالی، به پاخاست و قیام سوم اسفند در شرق کوردستان و ایران شکل گرفت، امروزه این قیام در سایه مقاومت رهبری و نیروی گریلای فدایی و خروش شگفت‌انگیز زنان، جهان را به خروش آورده است. به‌ویژه سازمان‌ و شخصیت‌های روشنفکر و فیلسوف در کشورهای بریتانیا، ایتالیا، غنا و چندین نقطه دیگر از جهان، علنا و طی ابتکارعمل‌های شجیع خویش به کمپین «آزادی برای رهبر آپو» ملحق شده‌اند.

جای بسی امید و شعف است که قیام سوم اسفند ۱۳۷۷ به همان اندازه که کوردستانی بود، ایرانی هم بود و تهران و تبریز را کانون خیزش‌هایش ساخت. این قیام که در سایه شهدای گرانقدر همچو «شرمین‌، یوسف گنجی‌زاده، بهزاد رحیمی، سیروان کریمی، محمد کنعانی و اشرف زندی» و ده‌ها شهید دیگر همچون یک پدیده خلقی، شگفتی آفرید و پایه‌های ستم و نسل‌کشی دولت ایران را لرزاند، حقیقتا اولین قیام منحصر به فرد دارای ابعاد خارجی و منطقه‌ای بود. یک هفته قیام سوم اسفند در واقع پیوستن به قیام آن روزهای هر چهاربخش کوردستان، خاورمیانه، اروپا و سایر نقاط جهان بود. پیوستن به قیام علیه توطئه، بین‌المللی محسوب گشت. امروزه علی‌رغم گذشت ۲۲ سال، آن همه دستاورد عظیم مبارزاتی حاصل گشته و مسئله کورد و آزادی رهبر آپو جهانی‌شده است. از نبردهای زاگرس‌ ـ توروس نیروی فدایی گریلا گرفته تا مقاومت جهانی کوبانی و به بارنشستن شکوفه‌های اندیشگی در اذهان آزادی‌خواهان جهان، زنجیره‌ای ناگسستنی از مبارزات کانون‌های آزادی در خاورمیانه، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین را دربرگرفته و نام رهبر آپو را با مفاهیم آزادی و دموکراسی مساوی ساخته است. همگان به چشم خویش می‌بینند که چگونه کمپین‌ها، ابتکارعمل‌های گوناگون و کنفرانس‌های بین‌المللی به‌صورت رشته آکسیون‌های به‌هم پیوسته، در شخص رهبر آپو، آزادی‌خواهان، مبارزان و متفکران بزرگ جهان را به هم وصل نموده و همدرد و هم‌زبان ساخته است. این جدال جهانی زیر سایه رهبر آپو در حقیقت جدال علیه مدرنیته سرمایه‌داری است که خلق‌ها، طبقات و توده‌های مختلف را برده و اسیر زنجیرهای زنگار گرفته نابرابری، جنگ و کشتار ساخته است.

هر اندازه که خاورمیانه با مرکزیت کوردستان به کانون فوق‌بحرانی جنگ جاری جهان سوم مبدل می‌گردد، به همان اندازه مقاومت رهبر آپو در زندان و سیستم امرالی بیشتر به اوج می‌رسد و به موازات آن بعد بین‌المللی می‌یابد. توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه در اصل توطئه برای از میان برداشتن نماد آزادی، رهبر آپو با هدف آغاز جنگ جهانی سوم بود ولی توطئه‌گران امروز در منجلاب آن جنگ گرفتار آمده‌اند. پایان این جنگ که کشورهایی چون عراق، سوریه، لیبی، یمن و میهن‌ کوردستان را به ویرانه مبدل نموده، زمانی به وقوع خواهد پیوست که توطئه پایان یابد. این جنگ امروز در فازی بعدی قلب ایران را نشانه رفته و در این کشورها اتفاقی نیست که مسئله کورد بزرگترین مسئله می‌باشد. هژمونی جهانی توطئه‌گر دیروز رهبر آپو، معمار بزرگ صلح و دموکراسی را مانع جنگ و اشغال در عراق، سوریه، ایران و ترکیه دید، لذا توطئه را طراحی کرد. پس امروز جدال علیه ایران هم مرحله‌ای از همان جنگ است. تنها راه نجات ایران دموکراتیزاسیون مبتنی بر پارادایم دموکراتیک رهبر آپو با محوریت همه خلق‌های کورد، فارس، بلوچ، آذری، عرب و غیره است درغیر این صورت جنگ و کائوس گریزناپذیر خواهد شد.

 نه هژمونی جهانی یارای ممانعت از جهانی‌شدن فزاینده مسئله کورد و رهبر آپو را دارد و نه ایران توان سرکوب آزادیخواهی ملتمان و ملل را. بزرگترین هنر، صلح است، اما آیا امروز در خاورمیانه، هنرمند و معمار صلحی هست که به اندازه رهبر آپو فداکاری کرده و زندگی‌اش را در راه آن نثار کند؟! ملل ایران و آزادیخواهان آن کشور به واسطه وجود مسئله کورد به‌مثابه بزرگترین مسئله سیاسی، با مقوله آزادی ملت کورد روبرو شده‌اند. پس برهمگان است در تعیین این سرنوشت سیاسی که همانا تعیین سرنوشت خویش و آینده آزاد و دموکراتیک است، برای به‌جای آوردن وظایف سیاسی ـ اخلاقی خویش با اتکای بر مفاهیم ناب و پرارزش دموکراسی اهتمام ورزند.

همچون «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن محکوم‌کردن توطئه شنیع بین‌المللی علیه رهبر آپو و خلق‌کورد، و نیز با اعلام حمایت قاطع و مجدانه از کمپین‌های کوردستانی و بین‌المللی، تمامی آحاد، اقشار، طبقات، توده‌ها، زنان، جوانان، کارگران زحمتکش و روشفکران ایران و شرق کوردستان را فرامی‌خوانیم که در راه آزادی خویش و جامعه به کارزار بین‌المللی «شکستن انزوا، آزادی رهبر آپو» بپیوندند و باحضور در میادین در محکومیت روز سیاه ۱۵ فوریه، مسیر جنگ را به مسیر آزادی و دموکراسی با هدف تحقق ملت‌دموکراتیک تغییر دهند. بر آحاد خلقمان در شرق کوردستان، اروپا و جنوب کوردستان است که تا سوم اسفند سالروز حماسه و قیام خلق، آکسیون‌های خیزشی روزانه را به اوج برسانند و با حضور در میادین غیرت و شجاعت و تدبیر سهمی در آزادی و دموکراسی داشته باشند. استبداد و سیستم‌های نسل‌کشی آن در منطقه، بویژه ایران و ترکیه بیش از پیش تضعیف گشته‌اند و در سایه مقاومت‌ها، خلق‌کورد و ملل تحت ستم خاورمیانه بیش از پیش به آزادی و رهایی نزدیک هستند.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

۱۱-۰۲-۲۰۲۱

مطالب مرتبط