شصت وششمین سالروز تولد رهبر آپو و یازدهمین سالگرد تأسیس پژاک را به خلقمان تبریک میگوییم

شصت وششمین سالروز تولد رهبر آپو و یازدهمین سالگرد تأسیس پژاک را به خلقمان تبریک میگوییم

شصت و ششمین سالروز تولد رهبر آپو و 11مین سالگرد تأسیس حزبمان را به رهبر آپو، تمامی ملت کورد، وابستگان شهدا، بخصوص مادران شهدا و خلقمان در شرق کوردستان تبریک میگوییم. امیدواریم فلسفه زندگی و مبارزات این روز مایه آزادی خلقمان در تمامی بخش‌های کوردستان شود. 4 آوریل (15 فروردین) زادروز رهبر آپو برای خلق کورد به معنای دوباره‌زیستن ملتی است که با قتل‌عام و نسل‌کشی روبرو شده است. این روز در تاریخ معاصر ملت کورد یکی از روزهای مهم تاریخی است که مایه شادکامی و جشن ملت کورد و خلق‌های آزادیخواه منطقه شده و به این مناسبت، سالانه شکوهمندانه در زادروز رهبر آپو نهال کاشته و جشن گرفته می‌شود . این روز در ذهن فرد و جامعه کوردی به معنای روز اتحاد، قیام و مقاومت برضد ظلم و ستم ضحاکان معاصر است. روز تحول، قیام و مبارزه می‌باشد. معنا و اهمیت این روز برای ملت کورد و خلق‌های تحت ستم منطقه و جهان، رهایی از نسل‌کشی و قتل‌عام است. این روز، مفهوم و راهکاری نوین برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در کوردستان را به ارمغان آورد. بویژه هزاران فرزند قهرمان کورد برای درک معنای این روز، جان خود را به سپری برای دفاع از کرامت و آزادی خلقمان مبدل ساخته و قهرمانانه به کاروان شهدا پیوستند.

حاصل فلسفه دوباره‌زیستن 4 آوریل برای خلقمان در شرق کوردستان این است که پس از خلأی ایدئولوژیک، سازمانی و سیاسی در آن بخش، در آن روز مهم و باارزش، در 11 سال پیش و در روز 4 آوریل 2004 حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) با پیشاهنگی شماری از زنان و جوانان آپوئیست تأسیس شد. تأسیس و اعلام موجودیت پژاک در آن روز به معنای میلاد نوین روح آزادی و مقاومت است. روز 4 آوریل برای ملت کورد در شرق کوردستان به معنای دوباره‌زیستن و رهایی از ناامیدی، ناباوری، فقرآموزش و فقدان سازماندهی بود. آن روز موجب سرازیرشدن هزاران جوان شرق کوردستان بسوی مهد آزادی و مشارکت در صفوف گریلا بود و امروزه در جبهه‌های جنگ کوبانی و شنگال برضد فاشیسم داعش از کرامت ملت‌خود دفاع می‌کنند. همچنین از جمله نتایج آن روز تاریخی برای ملت کورد در شرق کوردستان، تأسیس پژاک همچو حزبی معاصر و تأسیس سیستم کودار و سازماندهی‌کردن نیروی ی.ر.ک و تأسیس جنبش‌های کژار و ک.ج.ر و دهها نتیجه مفید دیگر مبارزات برای ملت کورد بود. این امر موجب ترس و وحشت رژیم اشغالگر ایران شده که برای ممانعت از اشاعه فلسفه نوین حیات به موج اعدام‌ها، بازداشت، قتل‌عام، بسیج‌گرایی و گسترش مواد مخدر و دهها سیاست پلید دیگر پناه برده است.ما بر این باوریم که ملت دموکراتیک و وجود جایگاه سیاسی و اراده مستقل، بهترین پاسخ به رنج‌ها و فداکاریهای تمامی مادران مبارز و نستوه کرد و تمامی شهدا است که جان خود را در راه آزادی و دموکراسی فدا کردند. بدین مناسبت از خلقمان در شرق کوردستان می‌خواهیم که برای صاحبداری از آن روز تاریخی، نهال آزادی بکارند و جشن اتحاد و مقاومت برگزار کنند. بویژه جوانان با پیوستنشان به صفوف گریلا، از دستاوردهای آن روز صاحبداری کنند.

در خاتمه همچو حزبمان با پایبندی به خط‌مشی آن روز تاریخی، سوگند یاد می‌کنیم که به راه مبارزاتی خود ادامه دهیم و ضمن گرامیداشت یاد شهدای 3 اسفند 1377 یاد و خاطره شهدای حزبمان را در تمامی مراحل مبارزاتیمان گرامی بداریم. آنها پرچم آزادی و مبارزه را به اهتزاز درآوردند. ما خود را مدیون شهدا می‌دانیم و سوگند یاد می‌کنیم که تا آخرین قطره خود خود به راه و فلسفه حیات آنها ادامه دهیم.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ─ PJAK
02.04.2015

مطالب مرتبط