شماره‌ی دوازدهم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و منتشر شد
شماره‌ی دوازدهم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی دوازدهم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی دوازدهم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو با محوریت زن، زندگی، آزادی و انقلاب زن در شرق کُردستان و ایران چاپ و منتشر شد.

در این شماره‌ی آلترناتیو، تاثیرات انقلاب زنان در سطح منطقه‌ای و جهانی در ابعاد مختلف مورد تشریح و تبیین قرارگرفته است.

برای دانلود فایل مجله کلیک کنید

 

مطالب مرتبط