شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو چاپ و منتشر شد
شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کُردستان (ک.ج.ر) و اتحادیه‌ی زنان جوان شرق کُردستان (ی.ژ.ج.ر) چاپ و منتشر شد.

در این شماره‌ از مجله‌ی ژیلمو به وضعیت کنونی شرق کُردستان و ایران و همچنین منطقه پرداخته شده است. برخی از موضوعات این شماره عبارتند از: گفتگو با سمکو دیجله عضو کوردیناسیون جامعه‌ی جوانان شرق کُردستان، گفتگو با سارا روژهلات عضو اتحادیه‌ی زنان جوان شرق کُردستان، گریلا از نگاه خویش، جوان و میهن دوستی، نسلی که به چرا مرگ خود آگاه است و جستجوی حیات آزاد.

برای دریافت این شماره از مجله‌ می‌توانید کلیک نمائید.

 

مطالب مرتبط