شماره‌ی‌ 10 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 10 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 10 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

 

شماره‌ی  10 دوره‌ی  سوم  نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، تحلیل ونوشته هایی به منظور گرامیداشت شهید راه آزادی ، شهید رزان جاوید ( یوسف ربانی) و تمامی شهدای راه آزادی  که جهت رهیافت مسائل جوامع بویژه اتحاد خلق کورد  فعالیت و مبارزه نموده‌اند، ارائه داده است. بخش دیگر از این فایل به گفتگوی ویژه با سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان –پژاک در رابطه با دیدار آستانه‌ای  مسکو، تهران وآنکارا  در راستای  نابودی خلق کورد پرداخته شده است. بخش دیگر به واکاوی سیستم  شکنجه، اعتراف  و پدیده‌‍ی  اعدام  در نظام  ضدبشری ایران  اختصاص دارد.

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی  10 لطفأ اینجا را کلیک نمایید.

 

مطالب مرتبط