شماره‌ی 11 از دوره‌ی سوم  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید
شماره‌ی 11 از دوره‌ی سوم  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره‌ی 11 از دوره‌ی سوم  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره‌ی  11 دوره‌ی  سوم  نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید.

در این شماره، تحلیل ونوشته هایی به منظور جنبش و قیام اخیر زنان در شرق کوردستان و ایران   که جهت رهیافت مسائل جوامع بویژه اتحاد خلق کورد  ودیگر خلق ها به وجود آمده، ارائه داده شده. بخش دیگر از این فایل به گفتگوی ویژه با گولان فهیم ریاست مشترک جامعه ی دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان –کودار در رابطه با خیزش اخیر و برنامه های کودار  در راستای  پیروزی  خلق کورد و دیگر خلق ها در ایران پرداخته شده است. و در بخش های دیگری نیز به لزوم نهادینه سازی تجربیات دمکراتیک، نیروی انقلاب زنان، اتحاد خلق ها،  پرداخته شده است

 

برای دریافت شماره 11 مجله ی آلترناتیو اینجا را کلیک نمایید 

مطالب مرتبط