شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

 

شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. این ویژه‌نامه به ابعاد و زوایای توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو پرداخته است. در این فایل ویژه  علاوه بر بررسی آثار و کتاب‌های اوجالان، به واکاوی ماهیت توطئه‌ی ۱۵ فوریه و اهداف پشت‌پرده‌ی آن پرداخته شده و مصاحبه‌ای اختصاصی درباره‌ی تاثیرات این توطئه بر جنبش آزادی‌خواهی و کردها صورت گرفته است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ویژه‌ی لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط