شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادو دو، مختص به چهارم آوریل مصادف با میلاد رهبر آپو و شانزدهمین سالروز تاسیس پژاک، حزب حیات آزاد کوردستان است. در این شماره علاوه بر پرداختن به حقیقت و فلسفه‌ی رهبر آپو و ابعاد توطئه بین‌المللی علیه وی ، به چرایی و چگونگی تاسیس پژاک و دستاوردهای شانزده سال اخیر و برنامه‌ها و پروژه‌های آتی این حزب پرداخته شده است. علاوه براین مقالاتی درباره‌ی نقش زنان در پژاک و تاثیرات مبارزات آن در شرق کوردستان به نگارش درآمده است.

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۲ لطفا کلیک نمایید

 

مطالب مرتبط