شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوشش به اجماع و تبانی بر سر اشغال  کردستان و ابعاد و زوایای آن و ابعاد تاریخی روابط ایران و ترکیه در کردستیزی پرداخته است. با توجه به تشدید سیاست‌های کردستیزی در منطقه در این فایل سعی برآن شده علاوه بر تحلیل این سیاست‌ها به آلترناتیو و  چگونگی موضع خلق کرد نیز بپردازد. در ماه‌های اخیر آتش‌سوزی‌های گسترده و بحران‌های زیست‌محیطی موجب نارضایتی و واکنش فعالان محیط زیست و حتی  به دستگیری آنان  منجر شده است بنابراین در این شماره مقالاتی در مورد جنگ نرم رژیم ایران و اهداف پشت‌پرده‌ی آن، سیاست‌های ضدمحیط‌زیستی رژیم ایران و همین‌طور برخی از مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله صعود آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کُشی به نگارش درآمده است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۶ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط