شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

 

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره مصاحبه‌ای اختصاصی با روسای مشترک کودار و پژاک در مورد تحولات سیاسی شرق کردستان و ایران صورت گرفته است. با توجه به نزدیک شدن هشت مارس روز جهانی زنان، به بررسی وضعیت زنان ایران و شرق کردستان و سطح مبارزات آنان پرداخته شده است. این فایل در یک بخش به پدیده‌ی کولبری و در بخش دیگر به نوروز و فرهنگ آن در کردستان اختصاص یافته است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۳ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط