شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و شرق کردستان ارائه داده است.  با توجه به نزدیک شده به ۴ آوریل مصادف با سالروز  میلاد رهبر آپو و همزمان تاسیس پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، به تاثیر ظهور پ.ک.ک و نقش رهبر آپو در مبارزات آزادی‌خواهی در کردستان و در بخش دیگری از این فایل به عملکرد هفده ساله‌ی پژاک پرداخته شده است. بخش اجتماعی این شماره‌ی آلترناتیو به موضوع بحران‌های زیست‌محیطی، پدیده‌ی خودکشی و تجارت جنسی زنان پرداخته شده است. 

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۴ لطفا کلیک نمایید

 

مطالب مرتبط