شماره‌ی‌ ۹۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۵ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و شرق کردستان ارائه داده است.  با توجه به اینکه اردیبهشت‌ماه (گولان) در میان جنبش آزادی‌خواهی کرد، ماه شهیدان است در این فایل به مقاومت و مبارزات شهدای مطبوعات پژاک و شهید فرزاد کمانگر و یارانش پرداخته شده است. در یک بخش تاملی کوتاه بر تحولات سیاسی و اجتماعی صدسال اخیر در ایران شده و بخشی دیگر به ابعاد پیمان قصرشیرین و پیامدهای آن در کردستان اختصاص داده شده است.

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۵ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط