شماره‌ی‌ ۹۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۶ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و شرق کردستان و بررسی زوایای حملات سنگین و بی‌امان دشمن علیه جنبش آزادی‌خواهی خلق کرد ارائه داده است. با توجه به نزدیک شدن به پروسه‌ی انتخاباتی در ایران، بیشتر بر روی ساختار انتخاباتی در ایران، تحلیلی از شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در ایران و نقش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بر روی پروسه‌ی انتخابات پرداخته است. در بخش دیگری از این فایل به نقش شورای نگهبان و دولت موازی در دستگاه حاکمیت رژیم ایران پرداخته شده است. بخش دیگر به واکاوی سیستم خودگردانی دموکراتیک جهت گذار از سیستم دولتی و اهمیت نقش مردم در مدیریت جامعه اختصاص دارد

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۶ لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط