شماره‌ی‌ 73  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی‌ 73  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی‌ 73 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ماهیت وجودی و دلایلی که باعث برساخت حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک به لحاظ سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک در فضای سیاسی- اجتماعی ایران و شرق کوردستان گردیده، پرداخته است.
در این شماره می‌خوانیم:
حزب حیات آزاد کوردستان / تحلیلات رهبر آپو
گفتگویی با رفیق زیلان وژین / ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک
 گفتگویی با رفیق سیامند معینی /  ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک
گفتگویی با رفیق زیلان تانیا /  ریاست مشترک جامعهی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار
پژاک و تجدید انقلاب سوسیالیستی در ایران / گلاویژ اورین
پژاک جوان، پدیدهای نوین در حوزهی سیاسی/ زاگرس مانی
نوژین بێریتان / ئهندامی فەرمانداری HPJ
پژاك، فێرگەی ئەخلاق و هۆنەری شۆڕشگێڕییە / ئامەد شاهۆ
 
 
 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 73 لطفا در اینجا کلیک نماید  

مطالب مرتبط