شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 75 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر گردید. این شماره‌ به ماهیت چندبعدی شکنجه در سیستم مدرنیته سرمایه‌داری و بخصوص نماینده‌ی متحجرتر این سیستم یعنی رژیم استبدادی اسلامی ایران پرداخته‌ است. مقالات نوشته ‌شده با محوریت، شکنجه در سیستم دولتی، شکنجه در دستگاه آموزش دولتی، سیستم زندان و ماهیت وجودی شکنجه در فروپاشی بنیان خانواده‌های ایرانی و تاثیرات آن بر زنان و تمامی اقشار اجتماعی به رشته‌ی تحریر و گردآوری شده است.
 در این شماره می‌خوانیم:
حقیقت و از خودبیگانگی در مدرنیته کاپیتالیستی / تحلیلات رهبر آپو
سخن پژاک
خلق هویت مشترک، پروژه دمکراتیزه نمودن جامعه/  سیامند معینی
شکنجه و دولت-ملت / اهون چیاکو
خانه امن، شکنجهگاه ایدئولوژیک دولت / روزرین کمانگر
کوردستان، لابراتوار سیاست سرکوب و شکنجه در ایران/ کاروان کارزان
سازوکار امپریالیسم در ترور و شکنجه جهانی/ رامین گارا
 سادومازوخیسم آموزشی/ زاگرس مانی
مجید، ایستاده مرد / بیستون ایلام
 ئەشکەنجە؛ ئامرازی پلیشاندنی ورە و باوەڕی گەلە/ ئامەد شاهۆ
برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 75 لطفا کلیک نمایید. 
 

مطالب مرتبط