شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 83 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک منتشر شد.

با توجه به تشدید خشونت و فشار علیه زندانیان سیاسی و روند صعودی اعدام زندانیان در ماه‌های اخیر و عدم توجه حکومت به وضعیت سلامت آنان، در این شماره به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، تحلیلی از کلیت دستگاه قضا در ایران و عملکرد آن، شرایط زندانیان سیاسی زن و کشتارهای وسیع معترضین آبان‌ماه 98 پرداخته شده است. علاوه براین دلایل اتخاذ رویکرد خشونت و حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان توسط حکومت ایران به ویژه زندانیان سیاسی کورد مورد بررسی قرار گرفته است. در این فایل به فرهنگ مقاومت در زندان‌های ایران در نمود شهدای 19 اردیبهشت که توسط رژیم بیدادگر ایران به دار اعدام آویخته شدند نیز پرداخته شده است.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی  83 لطفا در اینجا کلیک نمایید 

مطالب مرتبط