شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی مبارزات خلق کورد در راه آزادی – دمکراسی و تاثیرات آن بر مبارزات دیگر خلق‌های منطقه پرداخته شود. مقاله‌ای در باب تغییر موقعیت ابرقدرت‌ها در منطقه و چگونگی دست‌یابی منافع ملی جامعه‌ا‌ی آگاه در بخش نخست مجله جای گرفته. بررسی چرائی مسئله‌ی اعدام و سرکوبی که برعلیه مبارزان و فعالین مدنی – سیاسی و هنری توسط دولت‌های ملت‌گرا به کار بسته می‌شود، یکی از مقاله‌های این شماره از مجله‌ی آلترناتیو می‌باشد. ارزیابی فعالیت‌هائی که در سطح جهان، جهت برداشتن اتیکت تروریسم از جنبش آزادیخواهی خلق کورد در حال شکل‌گیری‌ست به موازات بررسی نقش روشنفکران در فروپاشی ساختارهای ذهنی‌ نظام حاکم، بخش عمده‌ی مجله را تشکیل داده‌. به مناسبت روز جهانی فلسفه، بخشی به تحلیل روانکاوانه از جامعه‌ای که دارای فلسفه‌ی حیاتی مختص به خودویژگی‌های خویش هستند اختصاص یافته. افسردگی و اضطراب ناشی از انحصارات ساختار حکومتی رژیم ایران نیروی جوانان را دچار تزلزل نموده، بررسی راهکارهای چاره‌یاب توسط خود جوانان در این شماره مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای دریافت مجله می توانید کلیک نمائید.

 

 

مطالب مرتبط