شماره‌ی شصت و سوم نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد

شماره‌ی شصت و سوم نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد

شماره‌ی شصت و سوم نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد. آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک، نشریه‌ی ایدئولوژی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که این شماره‌ی خود را به شهدای ماه اردیبهشت(ماه‌گلان) اختصاص داده است. این شماره شامل مقالاتی با محوریت شهدای اردیبهشت‌ماه است. مقالات ارائه‌ شده با مضمون«ماهیت وجودی شهادت و انباشت دانایی و تأثیر آن بر حافظه‌ی جمعی، فرهنگ سلحشوری و مقایسه‌ی مفهوم شهادت و رشادت در میان ملل مختلف تهیه گردیده است. همچنین مقاله‌ا‌ی در باب آسیب‌شناسی «ضدانقلابی، تصویر کُشی و حافظه کُشی» و هم‌راستای تاریخی سازمان چریک‌های فدایی خلق و تکوین این حافظه‌ی تاریخی در ساختار و ماهیت حزب حیات آزاد کوردستان به صورت تحلیلی به نگارش در آمده است.
نشریه آلترناتیو ارگان رسمی پژاک است که در سال دهم و دوره‌ِی دوم فعالیت خود است که از سوی مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان ـ‌پژاک‌‌ منتشر می‌گردد.
برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط