شماره‌ی 60  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی 60 نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی 60 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره ـ ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی پنجم پژاک ـ به بررسی اهمیت برگزاری کنگره‌ی پنجم پرداخته است. گفتگوی ویژه با سیامند معینی و زیلان وژین از روسای مشترک پژاک و همچنین شیرزاد کمانگر از اعضای مجلس این حزب، اهم برنامه‌های استراتژیک پژاک و مصوبات کنگره‌ی پنجم و نیز وضعیت سیاسی ایران و شرق کوردستان و ضرورت هم‌گرایی احزاب شرق کورستان مورد بررسی قرار گرفته است. مقالاتی نیز در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی با محوریت کنگره‌ی پنجم و نقش‌ویژه‌ی پژاک در هم‌گرایی سیاسی احزاب شرق تحلیل و ارزیابی گردیده است. آلترناتیو ارگان حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک ـ در سال دهم انتشار خود به صورت ماهنامه منتشر می‌گردد.
در این شماره‌ی آلترناتیف میخوانید:
دەقی پەیامی هەڤاڵ عەبدۆلڕەحمان حاجی ئەحمەدی بۆ کۆنگرەی پژاک
ئەنجامنامەی کۆتایی پێنجەمین کۆنگرەی پژاک
قطعنامه‌ی پایانی پنجمین کنگره‌ی پژاک
پژاکِ پنجم / گفتگوی ویژه با سیامند معینی، رئیس مشترک پژاک
هویت دموکراتیک / گفتگوی ویژه با زیلان وژین، رئیس مشترک پژاک
پژاک، گفتمان هویت‌ساز / گفتگوی ویژه با شیرزاد کمانگر عضو مجلس پژاک
حزب سیاسی، پدیده یا پایبندی
پژاک، هویت هم‌گرا
کنشگران واقعی
هویت و آزادی
پس از سیزده سال
عشق به بشریت، نفرت از مردمان واقعی
جهت دریافت این نشریه اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط