شماره‌ی 60  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.
شماره‌ی 60  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی 60 نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی 60 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره ـ ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی پنجم پژاک ـ به بررسی اهمیت برگزاری کنگره‌ی پنجم پرداخته است. گفتگوی ویژه با سیامند معینی و زیلان وژین از روسای مشترک پژاک و همچنین شیرزاد کمانگر از اعضای مجلس این حزب، اهم برنامه‌های استراتژیک پژاک و مصوبات کنگره‌ی پنجم و نیز وضعیت سیاسی ایران و شرق کوردستان و ضرورت هم‌گرایی احزاب شرق کورستان مورد بررسی قرار گرفته است. مقالاتی نیز در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی با محوریت کنگره‌ی پنجم و نقش‌ویژه‌ی پژاک در هم‌گرایی سیاسی احزاب شرق تحلیل و ارزیابی گردیده است. آلترناتیو ارگان حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک ـ در سال دهم انتشار خود به صورت ماهنامه منتشر می‌گردد.
در این شماره‌ی آلترناتیف میخوانید:
دەقی پەیامی هەڤاڵ عەبدۆلڕەحمان حاجی ئەحمەدی بۆ کۆنگرەی پژاک
ئەنجامنامەی کۆتایی پێنجەمین کۆنگرەی پژاک
قطعنامه‌ی پایانی پنجمین کنگره‌ی پژاک
پژاکِ پنجم / گفتگوی ویژه با سیامند معینی، رئیس مشترک پژاک
هویت دموکراتیک / گفتگوی ویژه با زیلان وژین، رئیس مشترک پژاک
پژاک، گفتمان هویت‌ساز / گفتگوی ویژه با شیرزاد کمانگر عضو مجلس پژاک
حزب سیاسی، پدیده یا پایبندی
پژاک، هویت هم‌گرا
کنشگران واقعی
هویت و آزادی
پس از سیزده سال
عشق به بشریت، نفرت از مردمان واقعی
جهت دریافت این نشریه اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط