شماره جدید فصل‌نامه ملت‌دمکراتیک با عنوان «آموزش» منتشرگردید
شماره جدید فصل‌نامه ملت‌دمکراتیک با عنوان «آموزش» منتشرگردید

شماره جدید فصل‌نامه ملت‌دمکراتیک با عنوان «آموزش» منتشرگردید

مرکز مطبوعات جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان، کودار، با توجه به اهمیت مقوله‌ی آموزش در برساخت جامعه‌ای دمکراتیک، تصمیم برآن گرفت در این فایل به اهمیت آموزش در پرورش انسان‌های اندیشه‌ورز و خلاق، نظام آموزشی دولتی و اثرات مخربی که بر شخصیت و هویت انسان‌ها می‌گذارد، بپردازد. در این شماره به نظام آموزشی بومی و تاثیرات آن در حس احترام به تفاوت‌مندی‌ها و رفع تبعیضات قومی و اتنیکی نیز پرداخته شده است.
برای دریافت نشریه لطفا در اینجا کلیک نماید
 

مطالب مرتبط