شماره جدید نشریه‌ی ژیله‌مو منتشر شد.
شماره جدید نشریه‌ی ژیله‌مو منتشر شد.

شماره جدید نشریه‌ی ژیله‌مو منتشر شد.

شماره شانزدهم نشریه‌ی ایدئولوژیکی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیله‌مو منتشر گردید.

مجله‌ی ژیله‌مو، شماره شانزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان «ک.ج.ر» چاپ و منتشر گردید. در این شمارە از ژیلەمو بە موضوعاتی از جمله‌ تحلیلات رهبر آپو، گفتگوی اختصاصی با رفیق فرزاد آرز، ٤ نیسان سالروز میلاد رهبر آپو، ندایی از کربلا بر فراز آسمان ایران، کنفدرالیسم دموکراتیک و سیستم کودار، حملەی یک حزیران، دو نامەی شهید زیلان، ١ حزیران زیستنی دوبارە، هیمن، شاعر خلق، نقدی بر فیلم خانە پدری، بە مناسبت روز کارگر، آلبوم شهیدان و… پرداخته شدە است. این مجله به زبان های، فارسی و کوردی با دو لهجه کرمانجی و سورانی  ارائە می گردد.

برای دانلود مجله‌ی ژیله‌مو اینجا را کلید نمایید.

 

 

 

مطالب مرتبط