شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.
شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.

مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره سیزدهم منتشر گردید.

مجله‌ی ژیله‌مو، شماره سیزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این فصل‌نامه‌ را به موضوعاتی از جمله‌؛ پیوستن به جنبش آزادی،‌ زن، پیشاهنگ و آینده جامعه، کوروش، دروغ تا واقعیت، فرهنگ و اخلاق،‌ میهن‌دوستی و … اختصاص داده است. این مجله به زبان فارسی و کوردی با دو لحجه کورمانجی و سورانی  منشر می‌شود.

برای دانلود مجله‌ی ژیله‌مو اینجا را کلیک بکنید.

 

مطالب مرتبط