شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد
شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد

شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد

نشریه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره چهاردهم منتشر گردید.

نشریه‌ی ژیله‌مو، شماره چهاردهم، ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» منتشر گردی. شماره این نشریه به موضوعاتی از جمله تحلیلات رهبری در باب تأسیس پ.ک.ک، خاطره‌ای با رهبری، احیای روح شانزده آذر، مهاجرت، کنفدرالیسم دموکراتیک، نقش جوانان در جنگ خلق انقلابی و… پرداخته است. این مجله به زبان فارسی و کوردی با دو لهجه کرمانجی و سورانی  منشر می‌شود.

برای دانلود نشریه‌ی ژیله‌مو لطفاً کلیک نمائید

 

مطالب مرتبط