شنگال و ایزدیان، امانتی هستند در دست خلق‌کورد
شنگال و ایزدیان، امانتی هستند در دست خلق‌کورد

شنگال و ایزدیان، امانتی هستند در دست خلق‌کورد

بیانیه مشترک پژاک و کودار

 

آزادی ایزدیان شنگال و خودمدیریتی خلقمان در آن خطه، در قرن حاضر از جمله دَین‌های بزرگ بر گردن همه خلق‌‌کورد و جنبش آزادیخواهی است. به نام «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» در 8‌امین سالگرد قتل‌عام شنگال، ضمن محکوم‌کردن حملات داعش و حامیان قتل‌عام‌گر آن، حمایت کامل خود از خودمدیریتی شنگال و خلق آن را اعلام می‌داریم. شنگال و ایزدیان، امانتی هستند در دست خلق‌کورد.

حمله داعش به شنگال به موازات خیانت حزب دمکرات کردستان(پ.د.ک) با رهاکردن خلق بی‌دفاع ایزدی و فرار از شنگال و نیز حمایت‌های دولت و ارتش اشغالگر ترکیه از آن حملات و قتل‌عام خونبار در کنار سکوت ضدانسانی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، موجبات 73امین قتل‌عام تاریخی ایزدیان را فراهم آورد.

خلق ایزدی در شنگال در طول تاریخ به هیچ خلق و کشوری کوچک‌ترین آسیبی نرسانده و در اوج مظلومیت تنها درصدد محافظت از موجودیت خویش در مقابل قتل‌عام‌گران برآمده و با هیچ دین، مذهب و خلقی ستیزه‌گری نکرده. خلقمان در آن خطه حقیقتا نماد هویت تاریخی خلق کورد و حافظ برحق فرهنگ هزاران ساله‌ای است که اجازه نداده از میان برود. نقش خلق شنگال و باورداشت ایزدی در حفظ موجودیت خلق کورد تا به امروز بزرگ و انکارناپذیر است.

حمله به شنگال و سوق‌دهی داعش و پشتیبانی از آن گروه تروریست از سوی «جمهوری ژینوساید» ترکیه با برنامه‌ریزی قبلی و با آگاهی حزب پ.د.ک انجام شد. امروز شنگال در محاصره آن حزب و حکومت مرکزی عراق با حمایت‌های ترکیه فاشیستی قرار دارد و بخش بزرگی از ایزدیان در کمپ‌های تحت کنترل حزب پ.د.ک در استان‌های دهوک و هولیر به گروگان گرفته‌شده‌اند. کماکان تهدیدها و حملات خطرآفرین بزرگ دیگر در راستای اشغال مجدد و قتل‌عام‌های بزرگتر از جانب ترکیه، پ.د.ک و همدستان منطقه‌ای آنها ادامه دارد.

جنبش آزادیخواهی کورد و نیروی گریلای آن با تمام توان، فدائیانه از قتل‌عام و پاکسازی کامل جلوگیری کردند و امروز درسایه جانفشانی هزاران شهید  از هر چهاربخش کوردستان، خودمدیریتی دمکراتیک شنگال حاصل گشته است. این دستاورد بزرگ از آن خلقمان در هر چهاربخش کردستان است و باید مورد محافظت قرارگیرد. چه‌بسا جنبش آزادی در شرق کردستان هم در محافظت از شنگال و خلق ایزدی سهم دارد. «یگان‌های مدافع شرق کردستان (ی.ر.ک)» و «نیروی مدافع زنان (ه.پ.ژ)» در روز 9 سپتامبر 2014 به منظور دفاع از خلق کورد در کوهستان شنگال واحدهایی از نیروهای خود را به آن کوهستان اعزام کردند و در بهره‌مندی از کرامت دفاع از خلق‌ و میهن سهیم گشتند. امروز نیز جنبش آزادیخواهی شرق کردستان با تمام توان و در راستای آزادی خلق‌ کورد و خلق‌های منطقه همچنان پشتیبان خلق شنگال و خودمدیریتی دمکراتیک و برحق آن است. بی‌شک آن دستاورد از آن خلق‌های تحت‌ستم بویژه خلق کورد می‌باشد و وظیفه محافظت از آن نیز بر عهده همگان است. شنگال و خودمدیریتی آن نماد بقا یا نابودی موجودیت و اراده‌مندی خلق‌های منطقه خاورمیانه است. پیروزی و بقای آن نماد ارزشمند به معنای آزادی، و فروپاشی آن به معنای محروم‌کردن همه خلق‌های منطقه از آزادی و دمکراسی و اراده‌مندی برای دهها سال دیگر خواهدبود. امروز تمامی توطئه‌ها علیه شنگال با سناریوهای چندجانبه برخی قدرت‌ها و با محاسبات پیشین انجام می‌گیرد. آینده شفاف عراق و اقلیم جنوب کردستان به آزادی خلق شنگال و خودمدیریتی دمکراتیک آن بستگی دارد. تلنبار شدن بحران‌ها و خطرات جنگ داخلی در عراق یک خطر بزرگ دیگر علیه شنگال محاصره‌شده محسوب می‌گردد. ترکیه نیز آتش‌بیار معرکه شده و خطر را بزرگ‌تر ساخته.

همچو «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» ضمن محکوم‌کردن قتل‌عام شنگال و عاملان آن، حمایت کامل خود از خودمدیریتی دمکراتیک آن را اعلام می‌داریم. یاد همه شهدای بزرگ از جمله شهید زکی‌ها و دلگش‌‌ها که به توصیه‌های رهبر آپو برای دفاع از خلق ایزدی و شنگال عمل کردند، همیشه زنده است. از همه خلق‌ها و باورداشت‌ها دعوت بعمل می‌آوریم که ضمن حمایت از شنگال و خلق آن، اتحاد و همبستگی تاریخی را تحقق بخشند. خلق‌ شنگال تنها با اتکای بر نیروی دفاع مشروع خویش و خودمدیریتی دمکراتیک محلی می‌تواند از موجودیتش حفاظت بعمل آورد. رهاکردن اراده‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دست بیگانگان و تنها گذاشتن خلقمان در شنگال، خطر علیه همه خلق‌های منطقه را تقویت خواهد کرد. چه‌بسا خودمدیریتی شنگال به اندازه خودمدیریتی روژاوا و شمال سوریه برای کردستان و خاورمیانه حایز اهمیت حیاتی می‌باشد. حاشاکردن از آن و خصومت‌ورزی‌های دامنه‌دار صدهاسال گذشته تنها به سناریوی ژینوساید اشغالگرانی چون ترکیه خدمت خواهد کرد. همچنین سلب اراده خودمدیریتی شنگال به معنای به عقب‌انداختن آزادی خلق کورد هر چهاربخش کردستان و سلب پیشاهنگی از خلقمان برای خلق‌های منطقه در پروسه آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی تلقی‌می‌گردد. هر سناریوی توطئه‌آمیز علیه شنگال، تکمیل کردن قتل‌عام‌گری داعش و ترکیه محسوب خواهدشد. لذا گذشته از محاکمه عاملان قتل‌عام، بر خلق کورد و آزادیخواهان است که از موجودیت شنگال بعنوان نماد خودمدیریتی خلق‌های کردستان و خاورمیانه دفاع نمایند.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

02-08-2022

مطالب مرتبط