شهدا با زندگی و جانشان از ارزش‌های انسانی دفاع کرده‌اند

شهدا با زندگی و جانشان از ارزش‌های انسانی دفاع کرده‌اند

درواقع پیش قراولان این راه شهدا هستند؛ راهی‌ كه ملت کورد در صد ساله اخیر برای دست‌یابی به آزادی پیموده است و مسیری از ایثار و از خود‌گذشتگی آفریده‌اند به‌گونه‌ای که تمام آرمان‌ها واحساسات ملت كورد را به‌خود منعطف می‌سازند. در مركز جنبش آپویی نیز در شرق كوردستان این شهدا هستند كه چون ماه وخورشید روشنگر و الهام‌یخش این مسیرند. رهبرآپو این جنبش را جنبش شهدا می‌نامد و می‌گوید: «شهدا گذشته، حال و آینده ما هستند.»
فرمانده‌های شهید و پیشاهنگ‌، رفقا عاكف مامو زاگرس (خدر خرینگه) و رفیق سیروان ناری (فهمی رستمی) در برهه‌ی توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر‌آپو، برای پاسخ‌گویی مناسب به این توطئه به جنبش آزادی‌خواهی ملحق شدند و با ایثار و از خودگذشتگی، جان خویش برای آزادی و تغییر زندگی پر از درد و مشقت‌بار این ملت فدا کردند. این شهدا با اتكاء بر شخصیت والای خود پل ارتباطی میان گذشته دردمند و آینده‌ای آزاد بنا نهادند.
رفقا عاكف و سیروان از بنیان‌گذاران حزب حیات آزاد كوردستان‌ـ پژاک هستند که سختی‌هایی به درازای عمر انقلابی‌شان برای آزادی سرزمین و ملت‌شان متحمل شدند. امروزه آوازه‌ این رفقا به مناطق و شهر زادگاه‌شان (بوکان و مریوان) محدود نشده است بلکه از کوچه و خیابان‌های شرق کوردستان و از میان خلق کورد نیز فرا تررفته است و به شعار نویدبخش آزادی ملت كورد مبدل گردیده‌اند. این امر سبب شده است که فریاد آزادی‌خواهی ملت كورد و ملت‌های آزادی‌خواه در شخصیت رفقای شهید عاكف و سیروان تداعی شود. بایستی قلب شهدای راه آزادی، شهید عاکف و سیروان در سینه‌ی همه‌ی ملت کورد به ویژه جوانان بتپد. امروزه در کوردستان مزار شهداء قبله‌گاه مبارزه برای کسب آزادی ‌است که عاكف، سیروان و هزاران شهید قهرمان دیگر نمایند‌گان راستین مقاومت و مبارزه هستند.
در سایه زحمات و مبارزات بی همتای رهبر آپو و روحیه‌ی فدایی شهدای پیشاهنگی به‌مانند بوتان، توار، ریبین، سیروان، عاكف، دل خواز، زیلان، هیمن، باهوز، آمارا و اّسّر و هزاران شهید دیگر؛ ‌امروزه مبارزات آزادی خواهی ملت كورد به نقطه اوج خویش نزدیك شده است و به نماد رهایی برای تمامی ملت‌های جهان مبدل گردیده‌است.
در پایان به مناسبت سالروز شهادت رفقا عاکف و سیروان و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه آزادی؛ با احترام به روان پاك‌شان از تمامی ملت كورد در شرق كوردستان به‌ویژه زنان و جوانان كه پتانسیل فعال جامعه‌‌ هستند می‌خواهیم در این مرحله‌ی حساس كه خطرات و تهدیدات علیه رهبر آپو و ملت كورد افزایش یافته است با روحیه‌ی فدایی و ایثار‌گرایانه‌ای همچون سیروان‌ها و عاكف‌ها پیرامون اندیشه‌های رهبر آپو و خواسته‌های برحق ملت کورد متحد شوند تا به این وسیله بتوانند از حق حیات آزاد ملت‌ها حفاظت کنند و آرمان‌های شهدا را محقق سازنند همچنین با آزادی رهبر آپو آزادی ملت‌ها را تضمین کنند.
مجلس پژاك
4_11_2017

مطالب مرتبط