شهید حسین خضری و شهید فصیح یاسمنی، اسوه‌های مقاومت و ایستار انقلابی جوانان شرق کوردستان
شهید حسین خضری و شهید فصیح یاسمنی، اسوه‌های مقاومت و ایستار انقلابی جوانان شرق کوردستان

شهید حسین خضری و شهید فصیح یاسمنی، اسوه‌های مقاومت و ایستار انقلابی جوانان شرق کوردستان

به افکار عمومی
روح بیداری، آزادگی و سربلندی ملت نستوه کوردستان در تاریخِ شکوهمند مبارزه در راه تحقق آزادی و دموکراسی، سالیاد شهادت قهرمانانه‌ی فرزندان خویش، شهید حسین خضری و شهید فصیح یاسمنی، این اسوه‌های مقاومت و ایستار انقلابی را گرامی ‌می‌دارد. مبارزینی که در برابر تمامی اعمال وحشیانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، بر پیمان خود در راه تحقق حیات آزاد، وفادار مانده و جان خویش را در این راه نثار نمودند. حسین خضری به عنوان سمبل و اسوه‌ی نسلی از جوانان شرق کوردستان، احیاگر روح آزادی‌خواهی و آزاد‌اندیشی ملتی‌ست که به درازای تاریخ تاریکِ اشغالگری در کوردستان، آفرینش‌گر شکوهِ مقاومت و جلوه‌ا‌ی از زیباترین حیات بوده و آن را تاریخ راستین خود می‌داند. مبارزی که با اعتقاد عملی و ایمان آگاهانه‌ به حیات آزاد و زیبا، حقیقت فداکاری و قهرمانی در تاریخ معاصر خلق کورد را در برابر دیدگان انسانیت تجسم نموده و در راه این آرمانِ بلند، انسانِ رسالت‌مند تاریخ و سرزمین خویش گشت.
مقاومت و شهادت این مبارزین راه آزادی، اثبات‌گر این واقعیت است که زندان، شکنجه و اعدام جوانان انقلابی و مبارزان راه تحقق دموکراسی راستین در ایران، نه تنها روح بیداری و عطش مبارزه در راه آزاد‌زیستن را از میان نخواهد برد، بلکه ادراک و ایمان به مبارزه در برابر نظام‌های خونخوار، جهل‌بنیاد و فاشیسم که نمود بارز آن در ساختار فکری و سیاسی جمهوری اسلامی رقم خورده‌است را بیش از پیش عمق و غنا بخشیده که صفوف انقلابی گریلاهای کوردستان در هر چهار بخش، سمبل و پیشاهنگ تحقق این آرمان‌های آزادی و دموکراسی و اثبات انکارناپذیر این ادعاست.
حزب حیات آزاد کوردستان ــ پژاک در آستانه‌ی سالیاد اعدام شهیدان حسین خضری‌ ــ رفیق هیمن اورمیه ـ‌ و شهید فصیح یاسمنی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ی این شهیدان گرانقدر و ملت مبارز در شرق کوردستان، و با یادآوری حیات سرشار از روح آزادگی و انقلابی تمامی شهیدان راه آزادی، یک بار دیگر بر میثاق خود در تحقق اهداف و آرمان‌ شهیدان و تداوم راه آنان تا تحقق پیروزی و سربلندی خلق انقلابی پایبند بوده و در این راه مبارزات خویش را گسترش خواهد بخشید.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ــ‌ پژاک
پانزدهم دی‌ماه سال 1395 ــ برابر با چهارم ژانویه‌ 2017

مطالب مرتبط