شهید روناهی، نماد مقاومت و تسلیمیت‌ناپذیری در برابر دشمن
 شهید روناهی، نماد مقاومت و تسلیمیت‌ناپذیری در برابر دشمن

 شهید روناهی، نماد مقاومت و تسلیمیت‌ناپذیری در برابر دشمن

در حالی وارد دوازدهمین سالروز شهادت رفیق گرانقدرمان، شهید صنم اریشن با نام سازمانی روناهی دنیز می‌شویم که دشمنان خلق کرد از هر سو حملات همه‌جانبه‌ای را علیه خلق و جنبش آزادی‌خواهی‌مان اِعمال می‌کنند. بی‌گمان ایستار و مقاومت قهرمانانه‌ی روناهی‌‌ها است که دشمنان اشغالگر این سرزمین هرگز نتوانسته‌اند به مقاصد پلید خود دست یابند. بار دیگر یاد و خاطره‌ی این شهید گرانقدر را گرامی داشته و برای تحقق آرمان‌های همه‌ی شهدا تجدید پیمان می‌نمائیم.

شهید روناهی دنیز در برابر محکومیت سیاست اعدام، واپسگرایی و ستم رژیم استبدادی و اشغال‌گر ایران، عملیاتی فدایی به انجام رساند. عملیات وی پاسخی به سیاست حذف و اعدام انقلابی راه آزادی کردستان، شهید عگید بود. شهید عگید(حسن حکمت دمیر) نخستین رفیق ما بود که در تاریک‌خانه‌های رژیم ایران تسلیمیت را نپذیرفت و با اراده‌ای راسخ و مبارزه‌گر، سربلند طناب اعدام را به جان خرید، تا اثباتی گردد که این رژیم مستبد، تاب تحمل انسان آزاد و مبارزان آزادیخواه را ندارد و همچنان بر این سیاست ناانسانی خود اصرار می‌ورزد. همانطور که رفقای دیگرمان هیمن، فرزاد و شیرین‌ها را به دارآویختند. تاریخ حکومت تاریک‌اندیش ایران مملو از جنایت و کشتار انسان‌های آزاده و مبارز است و با قتل‌عام این انسان‌ها است که به بقای خود استمرار می‌بخشد.

شهید روناهی در برابر سیاست‌های نابودی و انکار اشغالگران کردستان، با این اقدام خود اثبات نمود که از تبار بریتان‌ها و زیلان‌هاست و هیچ‌گاه ظلم، تسلیمیت و بیدادگری را نمی‌پذیرد. روناهی از دیار وان بود و مرزهای ساختگی هرگز مانع نگردید که روح ملی و مبارزه‌گری خویش را در بخش‌های دیگر تجزیه شده‌ی کردستان، منعکس نماید. وی با مشارکتی فعال و صادقانه در هر عرصه‌ای حضور خود را به اثبات رساند. وی وظیفه‌ی انقلابی خود را در برابر این اقدام غیرانسانی رژیم ایران و اعدام هم‌رزم خود با جوابی درخور، این‌گونه در صفحات تاریخ به تصویر کشید. زیرا وی در مکتب آپویی آموخته بود که این جنبش، جنبش شهیدان است و با نثار هر شهیدی در راه آزادی، بایستی پاسخی دندان‌شکن به دشمن داده شود. انقلابیون راه کردستان با ایمان و اراده گام برمی‌دارند و شهید روناهی بدون هیچ تردیدی برای انتقام از این اقدام دشمن، این عملیات را به انجام رساند.

حکومت اشغالگر ایران که به نابودی دستاوردها و ارزش‌های خلق کورد کمر همت بسته، همچنان ماشین مرگ خود را با سرعت به جلو رانده و بی‌پروا، فرزندان این مرز و بوم را به جوخه‌ی مرگ می‌سپارد که البته این اقدام وحشیانه نه از نیرومندی، بلکه ناشی از ضعف‌اش در برابر مبارزه و مقاومت بی‌نظیر خلق کرد است و تنها عملی که در اختیارش مانده، سرکوب و خشونتی است که در مقابله با جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد و مبارزان آن انجام می‌دهد. نام و خاطره‌ی شهید روناهی همواره در تاریخ مبارزات جنبش آزادی‌خواهی کوردستان درخشان خواهد ماند، تا نسل‌های آینده‌ی این سرزمین اشغال شده، نام  و مبارزه‌گری وی را به الگویی راستین از انسانی آزاد در فرهنگ‌شان بازتاب دهند و وی را سرمشقی برای آزاد زیستن خود، قرار دهند. بعنوان حزب و همرزمان شهید روناهی، هیچ‌گاه یاد و خاطره‌ی وی را فراموش نخواهیم کرد و در راستای کسب آزادی وبرقراری جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک، مبارزات‌مان را گسترده‌تر و نیرومندتر می‌نمائیم. آغاز کارزار « آری به دموکراسی و نه به اعدام»، پاسخی قطعی خواهد بود به سیاست‌های حذف و نابودی جوانان مبارز کورد و در عین حال اِدای وظیفه‌ای است در برابر همه‌ی شهدایی که در راه آزادی انسانیت مبارزه نمودند و با جانفشانی در این راه به شهادت رسیدند. بار دیگر یاد و خاطره‌ی شهادت رفیق‌مان، روناهی دنیز را گرامی می‌داریم و از تمامی اقشار جامعه، علی‌الخصوص زنان، جوانان، روشنفکران و هنرمندان، خواستاریم که علیه سیاست ضدانسانی اعدام مبارزات دمکراتیک و مدنی‌شان را ترویج بخشند و برای بنیاد نهادن جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک بر مبنای اتحاد خلق‌ها، در مقابل این یوغ استعمارِ کهنه‌پرست، سر برآورده و مبارزات‌شان را ارتقا بخشند.

مجلس حزب حیات آزاد کردستان- پژاک

۳۰\۱۲\۲۰۲۰

مطالب مرتبط