طبقه کارگر، ستون فقرات مبارزات آزادی‌خواهانه هستند
طبقه کارگر، ستون فقرات مبارزات آزادی‌خواهانه هستند

طبقه کارگر، ستون فقرات مبارزات آزادی‌خواهانه هستند

یک می، روز جهانی کارگر، روز اعتراض، قیام و مبارزه علیه کشتار، اعدام و محروم‌سازی کارگران جهان در راستای کسب حقوق دموکراتیک و آزادی کامل جامعه با پیشاهنگی طبقه ستمدیده کارگر است. روز طلیعه خورشید تمامی قیام‌ها برای تغییر جهان تاریک سرمایه‌داری را به تمامی آزادی‌خواهان کردستان، ایران و جهان تبریک‌ می‌گوییم.

روز یک می، یکی از روزهای نمادین است که همواره نشانه‌های بزرگ برآمدن قیام ملت‌ کرد برای مبارزه علیه فاشیسم و نسل‌کشی بوده و همچنان قیام آزادی‌خواهانه جنبش آزادی‌خواهی ملت‌ کرد را تقویت نموده است. طبقه کارگر همواره پیشاهنگ رنج‌کشیده تمامی قیام‌های معاصر ایران و شرق کردستان بوده و به‌مثابه نماد اتحاد ملت‌های مظلوم، هر سال، بیش از پیش ملل تحت ‌ستم را آگاه‌تر ساخته و به آزادی نزدیک‌تر می‌سازند.

در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ شمسی تظاهرات کارگران در کرماشان به خاک‌وخون کشیده شد و ۱۴ کارگر کشته و ۱۲۰ کارگر مجروح شدند که از آن‌ها همچون نخستین جانباختگان اول ماه مه در ایران و شرق کردستان، یاد می‌شود. امروزه همچنان فاشیسم خون‌خوار، همه‌روزه از تضییع حقوق دموکراتیک طبقه کارگر گرفته تا گرسنه ‌نمودن و اعدام، در واقع کل جامعه را به غل و زنجیر می‌کشد. تمامی سرکوب‌های سیاسی و نظامی در ایران همچون سابق نخست با سرکوب طبقه کارگر آغاز می‌گردد و از این طریق راه بر هر گونه سازماندهی دموکراتیک توسط آنان را سد می‌نمایند. ترس از انسجام، اتحاد و فعالیت‌های مصرانه کارگران، در اصل هراس از قیام نهایی برای پیروزی تمامی ستمدیدگان است. مبرهن است که در مرحله حساس کنونی، در ایران و شرق کردستان، نه تنها دستاوردهای مبارزات سده معاصر بلکه دستاوردهای مبارزات ملل کرد، آذری، بلوچ، عرب و سایر ملل شدیدا مورد تهدید قرار گرفته است. تمامی برنامه‌ها و استراتژی کلان رژیم ایران نیز در راستای قربانی‌کردن هم طبقات و هم ملل پیشبرد یافته است. وضعیت کنونی ایران که طی آن، تحریم، فوق‌بحران، گرسنگی و بیکاری در سایه سیاست‌های خصومت‌ورزانه نظام، بیداد می‌کند، در واقع اعلام جنگ علیه جامعه مدنی است که اولین قربانی آن، طبقه کارگر می‌باشد. این خصومت با خالی‌ کردن سفره طبقه کارگر آغاز و با گرفتن جان تک‌تک آن‌ها خاتمه می‌یابد.

راه آزادی ملت کرد نیز از مسیر مبارزه نستوه کارگران می‌گذرد. در سده گذشته که سیاست نسل‌کشی علیه ملت کرد بی‌محابا و در عین فاشیسم وحشیانه تداوم یافته، طبقه کارگر در صف نخست تمامی مبارزات آزادی‌خواهانه، نقش ستون فقرات را ایفا نموده و هنوز هم ذره‌ای از این نقش پاک و بی‌آلایش کاسته نشده است. مبارزات کارگری از سنخی است که از جوانان، زنان، محرومان، تا طبقات مختلف را در سازماندهی خویش متحد ساخته و حکم قیام جامعه کردی را دارد.

امروز درحالی روز ۱ می، روز جهانی کارگر را در هر چهار بخش کردستان گرامی ‌می‌داریم که در پی تداوم سرکوب‌گری‌ها و اعدام‌ها در ایران و با تشدید حملات نظامی ترکیه به روژاوا، شمال و جنوب کردستان، خاصتا حمله به متینا، زاپ و آواشین، باز هم نسل‌کشی از سوی فاشیسم دولتی، ملتمان را تهدید می‌کند. بی‌شک انتخاب روز نسل‌کشی ارامنه برای آغاز این حملات و همچنین مصادف ‌ساختن آن با روز جهانی کارگر از سوی فاشیسم،  تصادفی نیست، زیرا نماد مبارزه علیه سرمایه‌داری است که موجد مسئله کُرد و جنگ پراکنده جهانی سوم با مرکزیت کردستان است.

طبقه کارگران قطع‌یقین می‌توانند همانند همیشه طبقات ستمدیده و ملل تحت ‌ستم هر چهار بخش را متحد سازند و یک می را به روز اوج‌گیری قیام علیه فاشیسم و جنگ‌افروزی ویرانگر مبدل نمایند. این روز، برای کردها، هم روز جشن برای آزادی و هم اعتراض و قیام است. این حق طبیعی و دموکراتیک با حضور آحاد جامعه در خیابان‌ها می‌تواند امید به مسیر مبارزه پایدار را قوی‌تر سازد. وقتی سرمایه‌داری در سراسر جهان در وجود کارگران، همه ملل را به زنجیر بردگی کشانده، مسلما تنها راه برون‌رفت، قیام رادیکال و حق‌طلبی با حضور جوانان، زنان، کارمندان و روشنفکران می‌باشد. پدیده کولبری در کردستان نیز حکایت از وضعیت بدتر و فراسوی وضعیت کارگر بودن است که روند کشتار تدریجی به‌خود گرفته است. این ستم دشمن، ستم علیه تمامی ملت ‌کرد می‌باشد.

«حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک» ضمن گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و تبریک به تمامی کارگران ملل تحت‌ستم ایران و شرق کردستان، برهه کنونی را برهه اوج‌گیری قیام‌های دموکراتیک و مستمر ملتمان و ملل ایران در وضعیت فوق‌بحرانی و جنگ‌زده می‌داند. رهبر آپو با پیشاهنگی خویش در پیشبرد جنگ انقلابی خلق، همچون مبارزات به حق طبقه کارگر در برابر نظامی که به ایجاد سیستم و ستم طبقاتی جهت استثمار هرچه بیشتر جامعه نمود را به اوج رسانید. روز کارگر روزی فراتر از روز یک طبقه بوده و دربرگیرنده‌ی تمامی مفاهیم ارزشی و دستاوردهای مقاومت جامعه‌ی بشری می‌باشد. دست‌ددمبارزه این واقعیت اتحاد و انسجام که اولین ‌نطفه‌های آن شکل‌ گرفته، صحیح‌ترین شیوه جهت صیانت از این ارزش‌‍‌ها در روز یک می می‌باشد؛ لذا بر تمامی جوانان، زنان، کارمندان، فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکران است که به پشتیبانی و اتحاد فراگیر با طبقه کارگر برخیزند و با قیام خود با حضور در میادین در روز جهانی گارگر کمپین «نه به اعدام، بله به دموکراسی» در سراسر ایران و شرق کردستان را در مقابله با اعدام، نسل‌کشی و جنگ، به سرمنزل پیروزی برسانند. روز کارگر می‌تواند قاطعانه، موضع‌گیری رادیکال و دموکراتیک همه ملل ایران را در مرحله حساس کنونی برجسته ساخته از سرکوب‌گری‌های رژیم ایران ممانعت جدی به‌عمل آورده و مبارزات آزادی خویش را به گامی بیشتر به پیروزی نزدیک نمایند.

حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک

۳۰ـ۰۴ـ۲۰۲۱

مطالب مرتبط