عدم مشروعيت دستگاه سیاسی ایران و توسل به ترور

عدم مشروعيت دستگاه سیاسی ایران و توسل به ترور

 
هنگامی‌که به تاریخ معاصر ایران می‌نگریم، با پدیده‌ای عمومی، گسترده و مشهود در رفتار و برخورد سیاسی حاکمان ایرانی با مخالفان و نقادان روبرو می‌گردیم. نحوه‌ی برخوردی دستگاه سیاسی به شکلی خشونت‌آمیز خود را بروز می‌دهد و سعی در حذف با تسلیم نمودن و درنهایت تمکین کامل مخالفان را دارد. این نحوه‌ی رفتار جزئی از به‌اصطلاح گفتمان وجودی ماشین سیاسی ایران است.
جمهوري اسلامي از آغاز كار تا کنون از جمله حكومت‌هايي بوده است كه بيشترين تمايل را به خشونت و اقدامات تروريستي در برخورد با مخالفان، منتقدان و دگراندیشان، از خود نشان داده است. اگرچه قتل‌عام شخصيت‌ها و زندانيان سياسي از آغاز تا امروز و بويژه كشتار سال 67 در زندانهاي جمهوري اسلامي نيز نمونه‌اي از ترور است اما اين حكومت در سطح جهاني نيز داراي پرونده‌هاي بزرگ و كوچك بسياري است كه نام جمهوري اسلامي را براي مردم جهان با ترور و گسترش تروريسم عجين كرده است. ازجمله‌ي اقدامات تروريستي جمهوري اسلامي که در عرصه‌ي داخلي و در ميان افكار عمومي ايرانيان و در سطح بين‌المللي شناخته شده هستند، مي‌توان به قتل‌هاي زنجيره‌اي، بمب‌گذاري آميا و ترور ميكونوس اشاره كرد كه در جريان آنها سران جمهوري اسلامي و نيروهاي وابسته به آنان جان صدها شخصيت سياسي، نويسنده، دگرانديش و انسان بيگناه را گرفتند.
يكي از قربانيان اصلي اقدامات خشونت‌طلبانه و ترورهاي جمهوري اسلامي، خلق كورد و سازمانها و شخصيت‌هاي پيشاهنگ اين خلق بوده‌اند. نظام ايران نه‌تنها در شرق كوردستان بلكه در بيرون از مرزها و در ديگر كشورها نيز اقدام به حذف فيزيكي مخالفان سياسي خود كرده است كه باعث جانباختن صدها فعال سياسي و شهروند كورد بويژه در جنوب كوردستان شده است و همچنان نیز بر تداوم اين عمل غيرانساني اصرار دارد. از آخرين نمونه‌هاي اقدامات تروريستي نيروهاي جمهوري اسلامي مي‌توان به قتل طرفداران جنبش‌آزاديخواهي خلق كورد اشاره كرد، دوسال قبل دو شهروند جنوب كوردستان در منطقه‌ِي پينجوين توسط نيروهاي جمهوري اسلامي به شهادت رسیدند. آخرين قرباني اين ترورها اقبال مرادي، از فعالين سياسي، حقوق بشري، هوادار جنبش‌آزاديخواهي خلق كورد و پدر زنداني سياسي”زانيار مرادي” بود. اقبال مرادي از ابتداي سركار آمدن جمهوري اسلامي تا امروز از مخالفين اين حكومت بوده و هيچ دشمن ديگري نداشته که خود این امر اثباتي است بر انجام اين اقدام غیرانسانی توسط ماشين ترور جمهوري اسلامي و همچنين اصرار بر تداوم اين راه توسط سران اين حكومت.
ماشین ترور و مزدوران وابسته به حکومت باید بدانند که جنبش آزادی بخش خلق کورد در در شرق کوردستان با توجه به شناخت عمیق و ژرف تاریخ اقتدار-ترور دستگاه سیاسی حاکم بر ایران همچنین نحوه‌ی برخورد با مخالفان و منتقدان و  آسیب شناسی شیوه ی رفتار و برخورد سیاسی احزاب و تشکل هایی که با ماشین ترورجمهوری اسلامی مواجه گشته‌اند، در تلاش خواهد بود تا از در پیش گرفتن رفتارهای واکنشی ، دفاعی و دردمندانه به هر شکل و نامی که باشد پرهیز نماید. در همین راستا حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک به عنوان حزب پیشاهنگ در شرق کوردستان که رفتار سیاسی خود را بر مبنای کنشگر بودن، پیشرو و مطالبه‌محور بودن در حوزه های سیاسی و-اجتماعی تعریف کرده تمامی‌ پتانسیل‌های مادی، معنوی و انسانی خویش را جهت پیشبرد استراتژی ملت دموکراتیک ایران به کار خواهد گرفت. در همین چارچوب اقدامات تروریستی و توطئه گرانه‌ی دستگاه سیاسی-نظامی ایران در ترور شهید اقبال مرادی و چهار تن از گریلاهای راه آزادی در منطقه ی مریوان را به شدت محکوم نموده و بر این باور راسخیم که استقرار دموکراسی راستین تنها پاسخ هدفمند و به موقع به تمامی خون های به ناحق ریخته شده ی شهیدان راه آزدی و دموکراسی در ایران خواهد بود.
حزب حیات آزاد کوردستان پژاک از پرداختن هرگونه هزینه ی مادی و معنوی در راه پدید آوردن و برساخت ایرانِ دموکراتیک که مکانی برای زیست برابر و آزادِ تمامی خلق های ایران باشد دریغ نخواهد ورزید و تلاش و کوشش انقلابی خود را معطوف به این امر خواهد نمود.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک
۲۳.۷.۲۰۱۸

مطالب مرتبط