عید قربان به عید اتحاد و همبستگی مبدل شود
عید قربان به عید اتحاد و همبستگی مبدل شود

عید قربان به عید اتحاد و همبستگی مبدل شود

عید قربان همه‌ ساله در جوامع خاورمیانه و مسلمان، توده‌های اجتماع را کنار هم به همبستگی می‌رساند. عید قربان در سال ۲۰۲۱ به‌مثابه عید خلق‌های مسلمان را به همه خلق‌ها بویژه خلق‌های ایران و شرق کوردستان تبریک می‌گوییم.

درحالی که کوردستان با جنگ و نسل‌کشی از سوی دشمنان اشغالگر روبرو است، خلقمان عید قربان را جشن می‌گیرد. هکذا خلق‌های ایران به دلیل ستمگری‌های نظام کنونی ایران با انواع فقر، بیکاری، بی‌آبی، نسل‌کشی فرهنگی، شکنجه، اعدام و سرکوب‌های وحشیانه روبرو هستند. وجود چنین نظامی ظالم و فاشیست بطور کامل اجتماع را در ورطه نابودی، فروپاشی، ازخودبیگانگی و تباهی زیست فروبرده است. عید قربان پس از معانی اجتماعی‌ای که دربردارد، در اولویت، نیروبخش مبارزه علیه ستمگری حاکمیت موجود در ایران و شرق کوردستان است. جشن گرفتن عید و اعیاد وقتی معنا و مفهوم حقیقی را دربردارد که هر مسلمانی به‌مثابه وظیفه و رسالت دینی در مقابل ستم و بیداد رژیم سفاک و فاشیست بایستد. مسلما این نوع آگاهی و بیداری نزد جامعه ایجاد شده و همه خلق‌ها اعم از پیروان هر دین و آیینی با مبارزه بر ضد فاشیسم، به دین و ایمان خود معنا خواهند بخشید و این آمادگی را نیز دارند.

چه‌بسا نظام فاشیست تمامی ستم‌های وحشیانه را به نام دین اسلام و با استفاده ابزاری از آن علیه ملل ایران انجام می‌دهد و خاصتا با اشغالگری در شرق کوردستان و به اوج رساندن ستم و ظلم، هم اعیاد و هم کل حیات اجتماعی را از فرم و معنا انداخته است. هم‌اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که جنگ نه تنها ایران، بلکه سراسر خاورمیانه را بیش از پیش تهدید می‌کند. امید است که همه جوامع مسلمان با ادای دین، وظایف خود را همانند سابق علیه هرگونه قدرت‌طلبی، زورگویی و استثمارگری فاشیسم حاکم ایران به‌جای آورند. عید قربان می‌تواند به یکی از زمینه‌های ایجاد انسجام و همبستگی سراسری خلق های ایران بیانجامد و نشانه‌های مواضع رادیکال خلقی هویداست.

همچو «کمیته ادیان و باورداشت‌های جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» با تبریک عید قربان، همه اقشار و توده‌های مسلمان جوامع و خلقمان را به حضور در صحنه‌های مبارزه بر ضد فاشیسم فرامی‌خوانیم تا عید قربان را به سرآغاز یک مرحله تحول‌سازمبدل سازند و سازماندهی‌های دموکراتیک و برحق خود را تحقق بخشند. وظیفه کنونی خلقمان ایستادن در مقابل اشغالگری و نسل‌کشی خاصتا از سوی حاکمیت‌های فاشیست ایران و ترکیه است. عید آزادی خلقمان می‌تواند به معنویت عید قربان به لحاظ وظیفه مبارزاتی مزین گردد و از این حیث جامعه کوردستان و ایران آگاه‌تر شده. پس لازم است عید قربان به عید اتحاد ملی خلقمان مبدل گردد. آزادی نتیجه همه اعیاد می‌باشد.

کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار

20/7/2021

مطالب مرتبط