فراخوان پژاک برای تحصن و دعوت به حمایت از انقلاب ملت کُرد
فراخوان پژاک برای تحصن و دعوت به حمایت از انقلاب ملت کُرد

فراخوان پژاک برای تحصن و دعوت به حمایت از انقلاب ملت کُرد

 

فراخوان پژاک از ملت‌های ایران برای تحصن و دعوت به حمایت از انقلاب ملت کُرد

 

به افکارعمومی!

و سازمان‌ها، احزاب، جناح‌ها، اقشار و توده‌های سراسر ایران

جنبش ژن، ژیان،‌ آزادی توانسته عظیم‌ترین قیام را در کردستان و سراسر ایران برپا نماید. در سایه‌ی ریشه‌ای بودن، این قیام به تمامی ایران گسترش یافته و همه خلق‌ها در آن سهیم گشته‌اند. رژیم فاشیستی ایران نیز برای انتقام از خلق کُرد که آغازگر این قیام است، درصدد انتقام‌جویی از طریق سرکوب بی‌رحمانه و کشتار می‌باشد. در روزهای اخیر دیدیم که خلق کُرد مصرانه به قیام خویش ادامه داده و آن را توسعه بخشیده، اما متاسفانه ‍پشتیبانی سراسری از آن بعمل نیامد و تقریبا قیام و انقلاب در کردستان تمرکز یافت. رژیم نیز با تمامی قوا به آن حمله‌ور و مرتکب قتل‌عام‌های وحشیانه‌ شده. تنها طی یک هفته اخیر بیش از پنجاه تن از فرزندان دلیرمان را به شهادت رسانده و همچنان قتل‌عام‌هایی را در دستور کار خویش قرار داده است. برای خنثی‌سازی این برنامه‌های ظالمانه رژیم، خلق‌کُرد نیاز به پشتیبانی همه‌جانبه خلق‌ها، سازمان‌ها، اصناف و احزاب سراسر ایران دارد.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) قویا با محکوم‌کردن سیاست‌های قتل‌عام‌گرایانه‌ی رژیم ایران، از تمامی ملت‌ها، اقشار، اصناف، جناح‌ها، احزاب و سازمان‌های مختلف داخل و خارج ایران دعوت به عمل می‌آورد که برای پشتیبانی از خلق‌کُرد و صیانت از دستاوردهای قیام «ژن، ژیان، آزادی» در روز پنج‌شنبه، ۳ آذر دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.

بی‌شک، خیزش سراسری در داخل و خارج ایران از جانب اقشار، توده‌ها و تمامی اپوزیسیون دمکراسی‌طلب و آزادیخواه موجب تقویت موج قیام و ممانعت از سیاست کشتارگری رژیم ستمگر و مستبد خواهد شد. این خیزش، گذشته از پشتیبانی از خلق‌کُرد، نیازی مبرم و گریزناپذیر برای تمامی ملت‌های ایران می‌باشد. ضروری است که از پیر و جوان گرفته تا کارگران، معلمان، روشنفکران و تمامی اقشار جامعه، با پیشاهنگی زنان و حمایت اپوزیسیون آزادیخواه در میادین حضور یافته و از انقلابیون کردستان حمایت نمایند. تحصن اقشار مختلف و همبستگی سراسری، موج خروشان قیام ملت‌ها را به طرز شگفت‌آوری تقویت خواهد نمود.

با حضور تمامی آحاد خلق و به یمن یکپارچگی صفوف تمامی اقشار و توده‌ها می‌توان زنجیرهای استبداد و ستم را پاره‌نمود و مسیر ارزشمند آزادی خلق‌ها را گشود. قدرمسلم تمامی خلق‌های ایران در کنار خلق‌کُرد توان رقم زدن این حماسه شگفت‌انگیز را دارند. انتظار داریم که تمامی اپوزیسیون کُردی و ایرانی نسبت به این وظایف انسانی، اخلاقی و سیاسی خود واقف بوده و در میادین اعتراض و رویارویی با نیروهای رژیم به تکیه‌گاه قیام‌کنندگان مبدل گردند.

زنده باد قیام علیه استبداد و ستمگری

گرامی باد یاد و خاطره‌ی شهدای راه آزادی‌خواهی

سرافرازند ملتی که فرزندان‌شان را به میدان آزادی‌خواهی می‌فرستند

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۱ آذر ۱۴۰۱ شمسی

۲۲-۱۱-۲۰۲۲ میلادی

مطالب مرتبط