فراخوان کمیته‌ی رسانه‌ی کودار در حمایت از مقاومت شمال کوردستان

فراخوان کمیته‌ی رسانه‌ی کودار در حمایت از مقاومت شمال کوردستان

در میانه‌ی بحرانی‌ترین دوره‌ی حیاتی که خاورمیانه تا به حال به خود دیده است، و نیز در برهه‌ای از تاریخ که بحران هویت اجتماعی، جوامعی عاری از موجودیت فرهنگی را تحمیل می‌نماید، شاهد تکوین و آزاد‌شدن جامعه‌ای هستیم که با تکیه بر خرد‌ِ سیاسی، درک ضرورت تاریخی و برخورداری از نیروی تحول‌خواهی جهت تحقق دموکراسی راستین، مقاومتی شکوهمند را در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده پیشاهنگی می‌نماید. جامعه‌اي كه پيوسته در حال تکوین و آزادشدن است، بی‌گمان بر موجودیت سیاسی و اجتماعی خود اصرار ورزیده و يگانه بستر برای یافتن حقيقت اجتماعی‌ست. بستری که اینک بسیاری از معادلات و گونه‌های مرسوم که از سوی لابی‌گران سیاست، به نام سیاست بر جوامع تحمیل گردید را بر هم زده و در حال شاکله‌بندی ساختاری‌ نوین است. آنچه که امروز در کوردستان در حال پدیدار‌گشتن است گذار از ذهنیتی‌ست که در آن کنش سیاسی جامعه همواره قرار است از سوی نهاد قدرت به شکست و سرکوب بیانجامد. شمال کوردستان وجهی از مقاومتی پایدار را آفریده است که در آن اثبات می‌کند پدیدار‌گشتن عناصر دموکراتیک و برساخت جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک نیازی به کسب اجازه از سوی نهاد قدرت نداشته و مشروعیت‌ آن همانا موجودیتی است که امروزه در حال جان‌بخشی به زبان و عمل انقلاب است. از این‌روست که آنچه در روژئاوای کوردستان سیاست را به چالش کشانید و اینک در شمال کوردستان نظم فاشیستی دولت را به سخره گرفته، دیگر چهره‌ای مظلوم و قربانی‌ شکست‌خورده‌ی یک قیام از کورد نبوده، بلکه جلوه‌ای از توانِ تحقق اهدافی‌ست که سرنوشت پایدار خلق‌ کورد نامیده می‌شود و خود، مدل و رهیافتی دموکراتیک برای جغرافیای سیاسی خلق‌های خاورمیانه محسوب می‌گردد. بی‌گمان آنچه که امروز در شمال کوردستان در حال فرم‌دهی به انقلاب است، جامعه‌ای‌ست که مشارکت و امر‌جمعی در مبارزه و سیاست را در عمل آموخته و می‌آموزاند. آموزه‌ای که می‌بایست به نقش موثر تمامی کنش‌گران عرصه‌ی سیاست و روشنگری جامعه به ویژه روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران کورد به عنوان رسولان روشنگر انقلاب در آفرینش این مقاومت اشاره نمود. آنان که به درک ضرورت تاریخی مقاومت پی برده و می‌دانند که مقاومت همواره نیازمند اصرار، تداوم، کنش و تفکر برخواسته از آن برای تحقق پیروزی و دموکراسی است. کمیته‌ی رسانه‌ی کودار تمامی کنش‌گران و مقاومت‌گران عرصه‌ی روشنگری جامعه به ویژه روشنفکران متعهد، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران جامعه در شرق کوردستان و ایران را به اتخاذ موضعی انقلابی و روشنگرانه در زمینه‌ی حمایت از مقاومت و خودمدیریتی دموکراتیک در شمال کوردستان فرا‌می‌خواند. روشنگرانی که در هم‌زبانی با انقلاب دموکراتیک روژئاوای کوردستان و مقاومت شکوهمند کوبانی، ایستار و موضع انقلابی و روشنگرانه‌ی خود را اثبات نموده، اینک فریاد آزادی‌خواهی در خیابان‌های جزیر، فارقین، گه‌وَر در شمال کوردستان، اندیشه، قلم و زبانی می‌طلبد که مقاومت، مبارزه و دموکراسی راستین یک ملت را فریاد زند.

 

کمیته‌ رسانه‌ کودار
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ / بیست‌وششم شهریور 1394

مطالب مرتبط