فرمانده ریناس به عگید زمان خویش مبدل‌گشت
فرمانده ریناس به عگید زمان خویش مبدل‌گشت

فرمانده ریناس به عگید زمان خویش مبدل‌گشت

اخیرا افزایش حملات ارتش دولت فاشیست ترکیه به مناطق شنگال، روژاوا و جنوب کوردستان در سالگرد کارزار ۱۵ آگوست منجر به شهادت جمعی از فرزندان فدایی خلقمان شد. شهادت رفیق گرانقدر، «فرمانده ریناس روژ» در روژاوای کوردستان در پی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه، مسیر فدایی‌گری و مبارزه فرزندان خلقمان را به اثبات رساند.

فرمانده ریناس در سال ۹۹ میلادی توطئه دشمنان ددمنش علیه رهبر آپو و ملت‌کورد را تحمل نکرد و در صیانت از رهبر و خلقش به صفوف مبارزات آزادیخواهانه کردستان پیوست. وی که طی مدتی کوتاه در اوج صداقت و پاکی به مراتب فرماندهی برای خدمت به ملت‌کورد و ملت‌های تحت ستم در مسیر حقانیت ۱۵ آگوست و فرمانده عگید رسید، سراسر زندگی خود را همچو رهرو فدایی عگیدوار، پاک‌دل، جسور و مبارزه‌گر همیشگی وقف آن راه رهایی‌بخش نمود. وی به عگید زمان خویش مبدل گشت. فرمانده ریناس دمی از پای ننشست و با اعتقاد به یگانگی ملت کورد، وحدت و مبارزه واحد، در هر چهاربخش کوردستان در وجب به وجب خاک آن ردپایی از رنج‌ها، شهامت‌ها و فدایی‌گری بی‌شائبه خویش بعنوان میراث عظیم راه آزادی، برجای گذاشت. رفیق مبارز حتی برای یک لحظه، رهبر آپو، نیروی فدایی گریلا و خلق تحت ستم و فداکار کورد را فراموش نکرد و درحالی که همیشه خود را مدیون فداکاری‌ها و رنجهای آنها می‌دید، با ارزانی‌کردن جان خویش به درجه شهادت رسید و حقانیت مبارزات ملت‌مان را به اثبات رساند. وی همراه با برادر گریلای خویش «عرفان شهابی» با کد سازمانی «ریباز تیلکویی» بعنوان فرزندان حق‌طلب سقز و تیلکو در نزدیک‌ساختن خلق‌ ستمدیده‌ اما غیورمان به آزادی سهم بزرگی دارند که هرگز از سوی فرزندان مبارز آن فراموش نخواهد شد.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن محکوم‌کردن حملات شنیع دشمن فاشیست ترکیه به روژاوا، شهادت فرمانده بزرگ و نستوه «صلاح‌الدین شهابی» با کد سازمانی «ریناس روژ» را به خانواده محترم ایشان، نیروهای فدایی هرچهار بخش کوردستان، خطه تیلکو و سقز و ملتمان تسلیت می‌گوییم و سوگند یاد می‌کنیم که تا تحقق آرزوهای شهید ریناس و برادرشان شهید ریباز که خود وی سهمی بزرگ در طی‌نمودن راه دشوار اما حقیقت‌جوی آن داشت، به مبارزاتمان ادامه دهیم. همچنین از جوانان اراده‌مند و غمخوار کورد دعوت بعمل می‌آوریم که در ادامه راه آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبانه شهدایمان به صفوف مبارزه بپیوندند چراکه آزادی ملت‌مان در سایه شهدایی چون فرمانده ریناس نزدیک گشته. خلقمان پیروز خواهد شد و رهبر آپو آزاد.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)

۲۲-۰۸-۲۰۲۱

مطالب مرتبط