فریاد اعتراض ملت عرب احواز، فریاد آزادی‌خواهی همه‌ی خلق‌های ایران است

فریاد اعتراض ملت عرب احواز، فریاد آزادی‌خواهی همه‌ی خلق‌های ایران است

نادیده‌ انگاشتن، تحقیر و بی‌احترامی به همه‌ی خلق‌های ایران جزو سیاست‌های سیستماتیک نظام جمهوری اسلامی ایران است و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌منزله‌ی بخشی اساسی از بدنه‌‌ی نظام نقشی اساسی در این تحقیر و بی‌احترامی ایفا کرده است. چندین روز از اعتراضات برحق ملت عرب احواز که می‌توان اعتراضاتشان را نمود مطالبات برحق همه‌ی خلق‌های ایران هم قلمداد کرد می‌گذرد. اگرچه یکی از برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی نقش جرقه‌ی این آتش را ایفا کرد اما فروکاستن وضعیت مردم عرب و اعتراضاتشان به صرف یک برنامه ظلم و ستمی مضاعف به این خلق خواهد بود و ناشی از عدم درک وضعیت همه‌ی خلق‌های ایران. آنچه امروز در قالب اعتراضات احواز شاهدش هستیم ادامه‌ی همان سیری است که سالهاست ادامه دارد و آخرین نمونه‌اش نیز اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶. این همان خشم فروخورده و مطالبات مشروع سرکوب‌شده‌ای است که هرازگاهی مجال بروز می‌یابد و فوران می‌کند.
بدون هیچ تردیدی نمایش نشانگان و نمادهای دیگر خلق‌های ایران در صداوسیمای جمهوری اسلامی به معنای به‌رسمیت شناختن آن‌ها نبوده و نخواهد بود و وضعیت خلق کورد نیز تمایز چندانی با خلق عرب ندارد. وضعیت کنونی مردم عرب نتیجه‌ی سالها تحقیر و انکار هویتی سیستماتیکی است که در حق آن‌ها روا داشته شده است. استان خوزستان مصداق و میکرومدلی تمام‌‌عیار از تداوم سیاست‌های عامدانه حکومت مرکزی است در راستای استحاله‌ی فرهنگی اجباری و قتل عام سفید تنوعات موجود در ایران کنونی که به شکلی کاملاً نظامند اجرایی می‌گردند و با نوع رویکردی که حکومت مرکزی نسبت به خلقهای ایران دارد نباید به هیچ وجه انتظار چاره‌یابی از جایی را داشت که خود منشاء مسایل هویتی و فرهنگی موجود در جغرافیای سیاسی ایران است.
پژاک ضمن حمایت از این اعتراضات، سیاستهای خلق‌ستیزانه‌ و سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی جهت از میان بردن مطالبات دموکراتیک و آزادی‌خواهانه‌ خلقهای ایران را محکوم می‌نماید.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ ـ پژاک
۱۹ فروردین ۱۳۹۷

مطالب مرتبط