قرارداد اجتماعی کودار به زبان فارسی و کردی تجدید چاپ شد
قرارداد اجتماعی کودار به زبان فارسی و کردی تجدید چاپ شد

قرارداد اجتماعی کودار به زبان فارسی و کردی تجدید چاپ شد

قرارداد اجتماعی سومین کنگره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار- به زبان‌های فارسی و سورانی بار دیگر منتشر شد.

قرارداد اجتماعی کودار شامل نه بخش می‌باشد که شامل” مبانی و اصول، حقوق و آزادی‌های اساسی، وظایف اساسی، سازماندهی نظام، ارگان‌های کلی سیستم، نظام سازماندهی دموکراتیک، نظام اقتصادی و مالی، نظام عدالت اجتماعی و احکام مشترک” است.

برای دسترسی قرارداد اجتماعی کودار می‌توانید کلیک نمائيد.

مطالب مرتبط