قیام 28 شهریور با تحقق اتحاد خلق‌ها و یکپارچگی خلق کورد پیروزی ارزشمند همگان است
قیام 28 شهریور با تحقق اتحاد خلق‌ها و یکپارچگی خلق کورد پیروزی ارزشمند همگان است

قیام 28 شهریور با تحقق اتحاد خلق‌ها و یکپارچگی خلق کورد پیروزی ارزشمند همگان است

بیانیه پژاک – کودار

 

تداوم سه روز اعتراض و تظاهرات دمکراتیک و برحق خلق شرق کردستان که برای تظاهرات‌های سراسر ایران پیشاهنگی نمود، قیام شکوهمند آزادیخواهی و دمکراسیخواهی را یک گام دیگر پیشبردداد. بدین‌وسیله ما همچو «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» اعتراضات دمکراتیک خلقی که امروز، 28 شهریور 1401 به اوج رسید را به خلق‌مان در شرق کردستان و خلق‌های ستمدیده و آزادیخواه ایران تبریک می‌گوییم. در این قیام باشکوه، شهدایی از جمله «فواد قدیمی، رضا لطفی، فریدون احمدی و محسن محمدی» تقدیم شدند و چندین تن از فرزندان غیور خلقمان مجروح گشتند. به خانواده‌های جانباختگان و خلقمان تسلیت می‌گوییم و آروزی شفای عاجل برای مجروحین داریم.

خلق غیور و پیشاهنگ کورد و خلق‌های آزادیخواه ایران

قیام امروز در شرق کردستان و ایران در محکومیت قتل «ژینا امینی» اساسا بخشی عظیم از قیام بنیادین و شکوهمند خلقمان است که به نام زنان آزاده رقم خورد. امروز خط‌ آزادی زن در برابر خط نظام زن‌ستیز و جنسیت‌گرا پیروز شد. بی‌شک دستاوردهای این تظاهراتهای دمکراتیک به هدر نخواهند رفت و در کلیت قیام بزرگ خلق‌ها تا آزادی کامل شکوفه خواهد داد. قیام 28 شهریور با پیشاهنگی خلق کورد، ایران را به طرز بی‌سابقه‌ای تکان داد و به حرکت انقلابی درآورد ولی محدود به روزهای اخیر نیست زیرا لازم است در کلیت قیام برای آزادی کامل تداوم یابد. در نفس این تظاهرات‌ها که یک «نه» بزرگ به اصل نظام فاشیستی و دیکتاتوری ایران است، قیام خلق‌ها جانی دوباره گرفته و بر ریل دمکراسی‌طلبی، آزادیخواهی و آزادی زنان خروشان گشته. قیامی غیرتمندانه که تداوم قیام‌های سالهای اخیر از خاصه آبانماه 1398 است و دستاوردهایی عظیم خلقی بر خرمن آن افزوده. به یمن این قیام، دیدیم که خون حکمت‌دمیرها، فرزاد کمانگرها، شیرین‌علم‌هولی‌ها، حسین خضری‌ها، ابراهیم لطلف‌الهی‌ها، کیانوش آساها و ژینا امینی‌ها هرگز به هدر نخواهدرفت.

کاملان عیان است که اتحاد دمکراتیک خلق‌های ایران و اتحاد و یکپارچگی خلق کورد در شرق کردستان، امروز، 28 شهریور از کردستان تا تهران تحقق یافت و به سرمشقی بزرگ برای خاورمیانه‌ای آزاد مبدل گشته که محور معنادار آن، اندیشه «ژن، ژیان، آزادی» و «مبارزه دمکراتیک خلقی» می‌باشد. خلقهای ایران با پیشاهنگی خلق کورد امروز اثبات کردند که هر قیامی بدون اولویت‌دادن به مسئله «آزادی زن» محکوم به شکست است. امروز، مفاهیم بشری «آزادی زنان و زندگی آزادانه» شالوده راستین قیام آینده را بستند. به گفته رهبر آپو «زنی که مبارزه کند، آزاد می‌گردد، آنکه آزاد گردد، زیبا می‌شود».

ما همچو پژاک و کودار مراتب قدردانی خود را نسبت به رنج‌های بی‌پایان خلقمان ابرازمی‌داریم و پیروزی قیام شکوهمند را به خلقمان و خلق‌های ایران تبریک می‌گوییم. سوگند یاد می‌کنیم که اجازه نخواهیم داد دستاوردهای قیام خلق به هدر برود و با ارتقای مبارزات خود بار آن را بردوش کشیده و به سرمنزل مقصود می‌رسانیم. قطعا خون شهدای گرانقدر به هدر نخواهد رفت و به یاری خلقمان دوشادوش یکدیگر مبارزات را تا آزادی کامل و تحقق دمکراسی حقیقی، ادامه می‌دهیم. امروز خلقمان یک گام دیگر همگان را به آزادی نزدیک‌تر ساختند، باشد که با حصول پیروزی، این دستاورد را پاس بداریم.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

2022-09-19

مطالب مرتبط