مازیار کارن: بارزانی باید به توهین دولت‌های منطقه پاسخ دهد
مازیار کارن: بارزانی باید به توهین دولت‌های منطقه پاسخ دهد

مازیار کارن: بارزانی باید به توهین دولت‌های منطقه پاسخ دهد

مازیار کارن عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان طی گفتگویی با برنامه خط سوم در آرین ‌تی‌وی به موضوع همه‌پرسی اقلیم کردستان پرداخت و نکات مهمی در رابطه با آن بر زبان آورد.
مازیار کارن با اعلام آنکه انگیزه های برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان هنوز بدرستی مشخص نیستند بر اولویت برگزاری کنگره ملی کردها بر همه‌پرسی اقلیم تأکید کرد و گفت دولت‌-ملت‌گرایی بارزانی با تأخیر ‌صدساله پس دولت-ملت‌ رضا خانی و آتاترکی و بعثی نمی‌تواند گزینەای معقول باشد و گفتمان دولتگرایی در خاورمیانه آزمونی شکست خورده است.
وی با اشاره به انقلاب ملی-دمکراتیک در روژاوا به درهم‌تنیدگی سرنوشت کرد و عرب و سریان در این منطقه پرداخت و گفت تعریف دیگری از حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی و اقتصادی و ارضی شکل گرفته که بسیاری از دولت-ملت‌های دیگر را به خطر انداخته است.
عضو مجلس پژاک می‌گوید کشورهای منطقه از جمله ترکیه در برابر آلترناتیو روژاوا مشوق برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان بودند و بر خلاف گفتار خصمانه و قشون‌کشی‌ها، از جهت‌دهی به خواستەهای ملت کرد خوشحالند.
کارن با اعلام آنکه کشورهای منطقه اگر با گفتمان بارزانی مشکل داشتند در سال‌های گذشته حاضر نمی‌شدند دولت اقلیم و پارلمان آنرا به رسمیت بشناسند گفت وحشت اصلی آنها، جوش و خروش پس از وقایع کوبانی و نبردهای جاری و شکل‌گیری دغدغه اتحاد ملی میان کردهاست.
وی هدف اصلی حاکمیت ایران از موضعگیری علیه اقلیم کردستان را همراه کردن مردم با خود از طریق دامن زدن به فاشیسم و ایجاد یک دشمن داخلی ملموس به نام کردها دانست و گفت به مردم چنین القا می‌کنند که چشم اسفندیار ایران که همان کردستان است از ایران جدا خواهد شد و برخورد امنیتی با آن جایز است.
کارن از بارزانی به خاطر کمک به بازگرداندن اتحاد و انسجام از دست رفتەی ترک‌ها و ایرانی‌ها و عراقی و همراه کردن مردم با حکومت‌های این سه کشور انتقاد کرد و گفت بارزانی باید به این سئوال پاسخ دهد که آیا استفاده از حق دمکراتیك رفراندوم قرار است به یک نتیجه دمکراتیك منجر شود؟
عضو مجلس پژاك در رابطه با زبان دوگانه بارزانی و حزبش گفت: “به جامعه خود یال و کوپال نشان می‌دهند اما وقتی اردوغان آنها و ملت کرد را تحقیر می‌کند و عشیره می‌خواند واکنشی نشان نمی‌دهند. چطور می‌توانند به ملت خود غررور ببخشند وقتی که از این غرور در برابر دولتی دیگر دفاع نمی‌کنند. دولت شدن فقط مرزبندی جغرافیایی و تحکم بر یک جمعیت نیست. باید از کیان خود دفاع می‌کردند و جواب اردوغان را می‌دادند. وقتی که اردوغان به غرور کردها بی‌احترامی می‌کرد بارزانی هم می‌توانست به او بگوید که با اسب خود از آسیای میانه آمده و مانند چنگیز خان مغول فقط زبان شمشیر بلد است.”
کارن افزود باید به دولتمردان ایرانی نیز گفت که نمی‌توانند فکر کنند کردها سربازان غیوری هستند که برای آنها تفنگ بر دوش بگذارند؛ با این قشون‌کشی ها نمی‌توانند کسی را بترسانند.
مازیار کارن در ادامه محدود کردن خیزش‌های اخیر مردمی در شرق کردستان به همه‌پرسی اقلیم را اشتباه دانست و گفت این خیزش نشانه اتحاد، انسجام و دغدغەهای مشترک ملت کرد و واکنش‌ عمومی آنها به تحولات است که هیچ جریانی نمی‌تواند آنرا مصادره کند.
وی حرکات جمعی در کردستان را نشانه بلوغ فکری مردم توصیف کرد و گفت مردم به حکومت این پیام را می‌دهند که شرایط گذشته عوض شده و جمهوری اسلامی نمی‌تواند به نظامی‌گری دهه شصت برگردد. حکومت وقتی که با چکمه و تانک به کردستان می‌آید به این معناست که شکست خود را پذیرفته و می‌خواهد مشروعیت از دست رفتەی خود را بقبولاند.

مطالب مرتبط