مازیار کارن: حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال پاکسازی درونی و تک‌حزبی نمودن خود است
مازیار کارن: حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال پاکسازی درونی و تک‌حزبی نمودن خود است

مازیار کارن: حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال پاکسازی درونی و تک‌حزبی نمودن خود است

« با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به حذف مخالفان خود می‌پردازد در آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری کاملا مشخص شد که جمهوری اسلامی یک حزب است. در این مناظرات فقط مناقشات درون حزبی خود را با مردم در میان گذاشت. به طوری که میتوان گفت شاکله‌ای به نام حکومت و دولت در ایران شکل نگرفته است.»

این بخشی از مصاحبه‌ی مازیار کارن، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(PJAK) است که طی گفتگویی با شبکه‌ی تلویزیونی«freedom» در برنامه‌ی «هیل‌سوم» شرکت نمود و در مورد بیانیه مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌(KODAR) ، حزب حیات آزاد کوردستان‌(PJAK) ، جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان‌(KJAR) و جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (KCR)،‌مبنی بر بایکوت و تحریم در انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران و همچنین واگذاری مشارکت در انتخابات شورای شهر و روستا به مردم، به اظهار نظر پرداخت.

مازیار کارن در مورد دلیل تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: «این انتخابات آنقدر سرنوشت ساز است، که هرکس منتظر این است که کل سیاست استراتژیک و بلند مدت خود را در برابر ایران براساس آن تنظیم کند. برای همین این انتخابات و بحث‌های که مطرح شد می‌بایست به سمتی می‌رفت که گفتمانی متشکل از تمام نیروها ایجاد کند؛ نه اینکه یک گفتمان غالب باشد و یک گوشه‌ی چشمی به حاشیه داشته باشد. به علت اینکه اراده‌ا‌ی جهت تغییر در این انتخابات مدنظر جبهه‌ها و لایه های شرکت کننده قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است، بایکوت انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان یک اتمام حجت صورت گرفت.»

وی همچنین در این رابطه گفت: «ما با دریافت اینکه نظام و حاکمیت دارای فقر تئوری، فلسفی و همچنین تضادها و چالشهایی میان سیاست رئال و نظام اندیشگی خویش و دغدغه های جامعه است و دارای راهی برای برون رفت از بحران موجود نیست؛ خواستیم با طرح‌هایی که از مطالبات و خواسته‌های جامعه سرچشمه می‌گیرد راه برون رفتی را به حاکمیت نشان دهیم. این در حالی بود که نظام به حاشیه پردازی و پاک‌کردن صورت مسئله پرداخت و به مسائلی نپرداخت که جامعه در این شرایط می‌خواهد بداند که دست‌اندارکاران نظام و حاکمیت چه برنامه‌ای برای آنها دارند. در کل به انتظاراتی که جامعه داشت جامه‌ی عمل پوشانیده نشد.»

«مازیار کارن» در مورد واگذاری حق مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات شورای شهر و روستا به مردم. گفت: «انتخابات شهر و روستا می‌تواند یک تمرین باشد که اداره‌، تعیین سرنوشت، برنامه و عملکرد واحدهای بومی به جامعه بازگردانده شود. اگر انسان متخصص و متعهد که حداقل، توانایی این را داشته باشد تا امورات روزانه‌ی مردم را به گونه‌ای هدایت و اداره کند که همسو با دغدغه‌های این مردم باشد می‌توانیم در انتخابات شرکت کنیم.» او با اشاره به اینکه دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی متجاوز است، افزود: با اشراف به اینکه در چند سال اخیر حاکمیت‌‌‌در صدد حذف عناصر نامطلوب درونی خود گام برداشته، نظیر آنچه در مناظرات گذشت ‌سعی در تک‌حزبی‌نمودن بیشتر سیستم خود دارد. گفت: «باید جلوی این تجاوز را گرفت و قدم به قدم با این تجاوز مقابله کرد و در این امر نقش شوراهای شهر و روستا به عنوان مدیریت بومی و بدست گرفتن سکّان آن توسط خود نیروهای حاضر در این واحدها میتواند تاثیرگذار باشد.»

مطالب مرتبط